เรือรอยัลกาแล็กซี ครูซ

 

ล่องเรือรอยัลกาแล็กซี ครูซ

รอบ 20.00-22.00 น.

ท่าเรือเอเชียทีค  

สำรองที่นั่ง

083-2955399  

061-3420255

084-1174907

ไลน์ไอดี happynew11 

ไลน์ไอดี happynew55

 

 ผู้ใหญ่ คนไทย  ราคาปกติ 1600 บาท  ราคาพิเศษ   1200 บาท  
 เด็ก 4-9 ปี  ราคาปกติ 1100 บาท  ราคาพิเศษ   900  บาท  
 เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย      

 

 ผู้ใหญ่ ต่างชาติ  ราคาปกติ 1900 บาท  ราคาพิเศษ   1400 บาท  
 เด็ก 4-9 ปี  ราคาปกติ 1300 บาท  ราคาพิเศษ   1000  บาท  
 เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย