เรือ เดอะโอปูเล้น ครูซ THE OPULENCE CRUISE พิเศษ 1400 บาท


ล่องเรือ เดอะ โอปูเล้น ครูซ  

รอบ 20.00-22.15 น.

ท่าเรือไอคอนสยาม 

สำรองที่นั่ง

083-2955399  

061-3420255

084-1174907

ไลน์ไอดี happynew11

ไลน์ไอดี happynew55


 ผู้ใหญ่ ราคาปกติ 1800 บาท ราคาพิเศษ   1400 บาท
 
 เด็ก 4-10 ปี สูงไม่เกิน 120 ซม. ราคาปกติ 1500 บาท ราคาพิเศษ   1200 บาท 
 เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย