เรือ เดอะโอปูเล้น ครูซ THE OPULENCE CRUISE พิเศษ 1400 บาท

 

ล่องเรือ เดอะ โอปูเล้น ครูซ  

รอบ 20.00-22.15 น.

ท่าเรือไอคอนสยาม 

สำรองที่นั่ง

083-2955399  

061-3420255

084-1174907

ไลน์ไอดี happynew11

ไลน์ไอดี happynew55

 

 ผู้ใหญ่ คนไทย  ราคาปกติ 2000 บาท  ราคาพิเศษ   1400 บาท
 
 เด็ก 4-10 ปี สูงไม่เกิน 120 ซม.  ราคาปกติ 1500 บาท  ราคาพิเศษ   1200 บาท  
 เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย      

 ผู้ใหญ่ ต่างชาติ  ราคาปกติ 2500 บาท  ราคาพิเศษ   1800 บาท
 
 เด็ก 4-10 ปี สูงไม่เกิน 120 ซม.  ราคาปกติ 1500 บาท  ราคาพิเศษ   1200 บาท  
 เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย