เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ซันเซท


ล่องเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส  

รอบ 17.00-18.30 น.

ท่าเรือเอเชียทีค  

สำรองที่นั่ง

083-2955399  

061-3420255

084-1174907

ไลน์ไอดี happynew11

ไลน์ไอดี happynew55

 

 ผู้ใหญ่  ราคาปกติ  1500 บาท ราคาพิเศษ   850 บาท
 เด็ก อายุ 4 - 10 ปี  ราคาปกติ  1000 บาท ราคาพิเศษ   650 บาท
 เด็กอายุ 1-3 ปีไม่เสียค่าใช้จ่าย