ท่าเรือริเวอร์ซิตี้สี่พระยา

 

รอบดินเนอร์

 1.เรือริเวอร์สตราปริ้นเซส รอบ 19.30-21.30  ท่าเรือที่ 1 

2.เรือวันเดอร์ฟลูเพิร์ล รอบ 19.30-21.30 ท่าเรือที่ 2  

3. เรือแกร์นดเพิร์ล รอบ 19.30-21.30 น ท่าเรือที่ 2 

 

 

Visitors: 533,158