ราคาเรือเมอริเดียน ครูซ ไอคอนสยาม ราคาพิเศษ 850 บาท


 ล่องเรือเมอริเดียน ครูซ 

รอบ 19.45-21.45 น.

ท่าเรือไอคอนสยาม 

สำรองที่นั่ง

083-2955399  

061-3420255

084-1174907

ไลน์ไอดี happynew11

ไลน์ไอดี happynew55

 

 ผู้ใหญ่ ราคาปกติ 1600 บาท ราคาพิเศษ   850 บาท
 
 เด็ก 4-10 ปี สูงไม่เกิน 120 ซม. ราคาปกติ 1200 บาท ราคาพิเศษ   750 บาท 
 เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย