เรือวันเดอร์ฟลู เพิร์ล ริเวอร์ซิตี้  พิเศษ 1450 บาท

 

ล่องเรือวันเดอร์ฟลู เพิร์ล

Wonderful Pearl Cruise

รอบ 19.30-21.30 น.

ท่าเรือริเวอร์ซิตี้สี่พระยา 

สำรองที่นั่ง

083-2955399  

061-3420255

084-1174907

ไลน์ไอดี happynew11

ไลน์ไอดี happynew55

ผู้ใหญ่ คนไทย

 ราคาปกติ 2000 บาท

 ราคาพิเศษ  1450  บาท

 

 เด็ก 4-10 ปี

 ราคาปกติ 1400 บาท

 ราคาพิเศษ   1100 บาท

 

 เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

 

        

 

ผู้ใหญ่ ต่างชาติ

 ราคาปกติ 2500 บาท

 ราคาพิเศษ  1800  บาท

 

 เด็ก 4-10 ปี

 ราคาปกติ 1800 บาท

 ราคาพิเศษ  1300 บาท

 

 เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

 

        

 

 

 

 

 

โปรแกรมล่องเรือ