การจองและการชำระเงิน

การจองและการชำระเงิน 
 
1 ลูกค้า สามารถแจ้งความประสงค์ พร้อมรายละเอียดการเดินทางได้ ตามช่องทางดังต่อไปนี้
  ทางโทรศัพท์   มือถือ : 083 -2955399  -  061-3420255 ไลน์ ID : happynew11 หรือ ไลน์ ID : happynew55
  ทาง E-mail  happynewticket@gmail.com 

  ทางเว็บไซต์  www.happynewticket.com 
     
2 เมื่อทางพนักงานของ แฮปปี้นิวทิคเก็ต ตอบ CF ทางโทรศัพท์ / เอกสาร / SMS /e-mail /ไลน์ แล้วพนักงานจะแจ้งรายละเอียดการชำระเงินเลขบัญชี กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งก่อนชำระเงิน 
 
     
3 การชำระเงิน   
     
    การชำระเงินค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อความสะดวกสำหรับท่านในการดำเนินการชำระเงินมัดจำและค่าบริการ แฮปปี้นิวทิคเก็ต จึงอำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่าบริการแก่ท่านวิธีด้วยการชำระผ่านบัญชีธนาคาร (หรือระบบเครือข่าย ATM) ได้ ตามราย ละเอียดดังนี้
 
 
 
               

         
               
 
 
       
               
 
           
4 หลังการชำระเงินค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ระบบเครือข่าย ATM ท่านจะสามารถแจ้งยืนยันการชำระเงินค่าบริการได้ทั้งทางโทรศัพท์หมายเลข 083-2955399 / 061-3420255 และ/หรือ กรุณาจัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินค่าบริการดังกล่าว มายัง ไลน์  หรือ Email : happynewticket @gmail.com  แฮปปี้นิวทิคเก็ต จะดำเนินการจัดส่งบัตรรายการท่องเที่ยว, เอกสารสำคัญและหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการรับบริการให้กับท่านไม่เกิน 60 นาที (ตามที่ได้ระบุแจ้งไว้ในขั้นตอนการสำรองบริการ) ภายหลังจากได้รับแจ้งยืนยัน การดำเนินการชำระค่าบริการจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
 
 
 
Visitors: 531,228