ล่องเรือต้อนรับปีใหม่

 

                                โปรแกรมเรืออลังกา ครูซ

ต้อนรับปีใหม่ 2564 รอบ 17.00-19.00 น ( 31 ธันวาคม 2563 )

โปรแกรมการล่องเรือ

15.00 น.  ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เรือ อลังกา ครูซ  (ท่าเทียบเรือที่ ไอคอนสยาม ชั้น G )

17.00 น.   เชิญท่านลงเรืออลังกา ครูซ  พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยความอบอุ่น

17.20 น.    อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงต่างๆ อาทิ เช่น รำไทย และบริการท่านด้วยแสง สี เสียง ที่ดีที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา  ที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้ ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร  พระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

19.00 น.        เรืออลังกา ครูซ  เข้าเทียบท่า ไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม

ผู้ใหญ่  990 บาท/ ท่าน

เด็กโต 750 บาท / ท่าน

อัตราค่าบริการรวม :

            1. การล่องเรืออลังกา ครูซ  2 ชั่วโมง

            2. อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ / น้ำดื่ม

            3. เครื่องดื่มต้อนรับ

            4. การแสดงโชว์ต่างๆ และดนตรี


                                                 โปรแกรมเรือ อลังกา ครูซ

ต้อนรับปีใหม่ 2564  (31 ธันวาคม 2563 รอบ 20.00-01.00  น)

โปรแกรมการล่องเรือ

18.00 น.  ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เรือ อลังกา ครูซ  (ท่าเทียบเรือที่ ไอคอนสยาม ชั้น G )

20.00 น.   เชิญท่านลงเรืออลังกา ครูซ   พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยความอบอุ่น

20.30 น.   อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงต่างๆ อาทิ เช่น รำไทย และบริการท่านด้วยแสง สี เสียง ที่ดีที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา  ที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้ ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร  พระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

01.00 น.     เรืออลังกา ครูซ  เข้าเทียบท่า ไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม

ผู้ใหญ่ 2900 บาท/ท่าน

เด็กโต 1900 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการรวม :

             1.การล่องเรืออลังกาครูซ  5  ชั่วโมง

             2.อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ / น้ำดื่ม / ชา –กาแฟ ร้อน

             3. เครื่องดื่มต้อนรับ

4. การแสดงโชว์ต่างๆ และดนตรี

            5. แชมเปญ สำหรับฉลองวันขึ้นปีใหม่ ท่านละ 1 แก้ว

            6. ร่วมจับของรางวัล 


                               โปรแกรมล่องเรือต้อนรับปีใหม่ 2564 กับ เรือแกรนด์เพิร์ล   

ต้อนรับปีใหม่ 2564 (วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รอบ20.30-00.30 น  4 ชั่วโมง

โปรแกรมการล่องเรือ

19.30 น.         ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ท่าเรือที่ 2 (เจริญกรุง 30 )

20.30 น.          เรือออกจากริเวอร์ซิตี้ พร้อมต้อนรับ ทุกท่านด้วย การแสดงชุดที่ 1 และเชิญ   รับประทานอาหาร แบบบุฟเฟ่ต์  นานาชาติรสเลิศ และชื่นชมสถาปัตกรรม ที่งดงาม ของแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน  เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง  พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด  พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงดนตรีป๊อปและแจ๊ส

22.00 น         จับรางวัลและมอบรางวัลให้ลูกค้า

22.30 น         การแสดงโชว์ ชุดพิเศษ จาก ทางเรือชุดที่ 2

23.00 น         ร่วมสนุกสนานไปกับเสียงเพลง สลับกับการเปิดแผ่นจาก ดีเจ

00.00น.        ร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่า **ต้อนรับปีใหม่ **พร้อมเปิดไวน์  Happy new year 2021  

และ ชมดอกไม้ไฟ ที่สวยงามตระการตา กลางแม่น้ำเจ้าพระยา

00.30 น         เรือกลับเข้าเที่ยบท่าเรือริเวอร์ซิตี้ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 ผู้ใหญ่ 2400 บาท/ท่าน

เด็กโต  1400 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการรวม :

             1.การล่องเรือแกรนด์เพิร์ล 4 ชั่วโมง

             2.อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ / น้ำดื่ม / ชา –กาแฟ ร้อน

            3. การแสดงต้อนรับ บริเวณท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้

 4. การแสดงโชว์ต่างๆ และ ดนตรีสด และ ดีเจ

            5. การจับฉลากของรางวัลพิเศษมากมายบนเรือ

 6. พิธีกรบรรยายภาษาอังกฤษ

            7. แชมเปญ สำหรับฉลองวันขึ้นปีใหม่ ท่านละ 1 แก้ว


                       โปรแกรมล่องเรือต้อนรับปีใหม่ 2564 กับ เรือวันเดอร์ฟลู เพิร์ล

โปรแกรมการล่องเรือ

19.30 น.          ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ท่าเรือที่ 2 (เจริญกรุง 30 )

20.30 น.          เรือออกจากริเวอร์ซิตี้ พร้อมต้อนรับ ทุกท่านด้วย การแสดงชุดที่ 1 และเชิญ   รับประทานอาหาร แบบบุฟเฟ่ต์  นานาชาติรสเลิศ และชื่นชมสถาปัตกรรม ที่งดงาม   ของแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน  เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์  วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯ  พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงดนตรีป๊อป และแจ๊ส

22.00 น           จับรางวัลและมอบรางวัลให้ลูกค้า

22.30 น           การแสดงโชว์ ชุดพิเศษ จาก ทางเรือชุดที่ 2

23.00 น           ร่วมสนุกสนานไปกับเสียงเพลง สลับกับการเปิดแผ่นจาก ดีเจ

00.00น.           ร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่า **ต้อนรับปีใหม่ **พร้อมเปิดไวน์  Happy new year 2021

และ ชมดอกไม้ไฟ ที่สวยงามตระการตา กลางแม่น้ำเจ้าพระยา

00.30 น         เรือกลับเข้าเที่ยบท่าเรือริเวอร์ซิตี้ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

ผู้ใหญ่  2900 บาท/ ท่าน

เด็กโต  1900 บาท/ ท่าน

อัตราค่าบริการรวม :

1.การล่องเรือวันเดอร์ฟลู เพิร์ล 4 ชั่วโมง

            2.อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ / น้ำดื่ม / ชา –กาแฟ ร้อน

            3. การแสดงต้อนรับ บริเวณท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้

4. การแสดงโชว์ต่างๆ และดนตรีสด และ ดีเจ

            5. การจับฉลากของรางวัลพิเศษมากมายบนเรือ

6. พิธีกร บรรยายภาษาอังกฤษ

7. แชมเปญ สำหรับฉลองวันขึ้นปีใหม่ ท่านละ 1 แก้ว


                                                โปรแกรมเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส

ต้อนรับปีหม่ 2564 ( วันที่ 31 ธันวาคม 2563  รอบ 19.30-21.30 น )

โปรแกรมล่องเรือ

18.30 น.     เช็คอินที่เคาน์เตอร์เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ท่าเรือไอคอนสยาม  (ชั้นG โซนสุขสยาม )

19.30 น.     เรือล่องออกจากไอคอนสยาม มุ่งสู่สะพานพระราม 8 โดยเรือ  " เจ้าพระยาปริ้นเซส " พาท่านล่อง ชมความสวยงามของสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืน  เริ่มต้นความสดชื่นด้วยเครื่องดื่มเวลคัมดริ๊ง ฟรุ๊ตพันช์  และดรายแสน็คที่เราได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน สนุกสนาน และ เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากนักร้องและนักดนตรีชาวฟิลิปปินส์  ในหลากหลายเพลงสากลที่ท่าน ชื่นชอบ  ทั้งแนวทราบซึ้ง และสนุกสนานเร้าใจ

19.40 น.     เวลาสำหรับความอร่อย กับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติเลิศรส ภายใต้ความโรแมนติก ของแสงเทียนและเสียงเพลงที่ท่านชื่นชอบ  ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ในมุมมองที่ท่านอาจมิได้สัมผัสบ่อยนัก อาทิเช่น วัดกัลยาณมิตร วัดอรุณฯ วัดพระแก้ว สะพานพระราม 8  พระราชวังบางขุนพรหม  และสถานที่สวยงามต่าง ๆ อีกมากมาย ที่จะสร้างความประทับใจมิรู้ลืม               

21.30 น.     เรือล่องกลับเข้าสู่ท่าเรือไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ ...

 

ผู้ใหญ่  1500 บาท/ท่าน

เด็กโต  1100 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้ท่านจะได้รับ

1.เครื่องดื่มต้อนรับ เวลคัมดริ้งส์

2.บุฟเฟ่ต์อาหารไทย และอาหารนานาชาติ  พร้อมขนมหวาน ชาและกาแฟ

3.การแสดงดนตรีอิเลคโทนพร้อมนักร้อง

4.ค่าบริการล่องเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

* ไม่สามารถนำเบียร์ขึ้นไปบนเรือได้   

 ** กรณีนำเหล้า หรือ ไวน์ ขึ้นไปบนเรือ คิดค่าเปิดขวด 500 บาท / ขวด

โปรแกรมเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส

ต้อนรับปีใหม่ 2564 ( วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รอบ19.45-00.30น

โปรแกรมล่องเรือ

18.30 น.    เช็คอินที่เคาน์เตอร์เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ท่าเรือไอคอนสยาม (ชั้นG โซนสุขสยาม )

19.45น.     เรือล่องออกจากไอคอนสยาม มุ่งสู่สะพานพระราม 8 โดยเรือ  " เจ้าพระยาปริ้นเซส " พาท่านล่องชมความสวยงามของสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืน  เริ่มต้นความสดชื่นด้วยเครื่องดื่มเวลคัมดริ๊ง ฟรุ๊ตพันช์  และดรายแสน็คที่เราได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  สนุกสนาน และ เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากนักร้องและนักดนตรีชาวฟิลิปปินส์  ในหลากหลายเพลงสากลที่ท่าน ชื่นชอบ ทั้งแนวทราบซึ้ง และสนุกสนานเร้าใจ

20.00 น.     เวลาสำหรับความอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติเลิศรส ภายใต้ความโรแมนติก ของแสงเทียนและเสียงเพลงที่ท่านชื่นชอบ  ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ในมุมมองที่ท่านอาจมิได้สัมผัสบ่อยนัก อาทิเช่น วัดกัลยาณมิตร วัดอรุณฯ วัดพระแก้ว  สะพานพระราม 8 พระราชวังบางขุนพรหม  และสถานที่สวยงามต่าง ๆ อีกมากมาย ที่จะสร้างความประทับใจมิรู้ลืม               

00.30น.     เรือล่องกลับเข้าสู่ท่าเรือไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ ...

 

ผู้ใหญ่  2800 บาท/ท่าน

เด็กโต  2300 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้ท่านจะได้รับ

1.เครื่องดื่มเหล้า เบียร ไวน์ น้ำอัดลม ไม่อั้น

2.บุฟเฟ่ต์อาหารไทย และอาหารนานาชาติ  พร้อมขนมหวาน ชาและกาแฟ

3.การแสดงดนตรีอิเลคโทนพร้อมนักร้อง

4.ค่าบริการล่องเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ระยะเวลา 4.45 ชั่วโมง 


                                             โปรแกรมเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส

ต้อนรับปีใหม่ 2564 ( วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รอบ22.30-00.45 น

โปรแกรมล่องเรือ

20.30 น.     เช็คอินที่เคาน์เตอร์เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ท่าเรือไอคอนสยาม (ชั้นG โซนสุขสยาม )

22.30 น.     เรือล่องออกจากไอคอนสยาม มุ่งสู่สะพานพระราม 8 โดยเรือ  " เจ้าพระยาปริ้นเซส " พาท่านล่องชมความสวยงามของสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืน  เริ่มต้นความสดชื่นด้วยเครื่องดื่มเวลคัมดริ๊ง ฟรุ๊ตพันช์  และดรายแสน็คที่เราได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  สนุกสนาน และ เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากนักร้องและนักดนตรีชาวฟิลิปปินส์  ในหลากหลายเพลงสากลที่ท่าน ชื่นชอบ  ทั้งแนวทราบซึ้ง และสนุกสนานเร้าใจ

22.40 น.     เวลาสำหรับความอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติเลิศรส ภายใต้ความโรแมนติกของแสงเทียนและ เสียงเพลงที่ท่านชื่นชอบ   ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในมุมมองที่ท่านอาจมิได้สัมผัสบ่อยนัก อาทิเช่น วัดกัลยาณมิตร  วัดอรุณฯ  วัดพระแก้ว สะพานพระราม 8 พระราชวังบางขุนพรหม และสถานที่สวยงามต่าง ๆ อีกมากมาย ที่จะสร้างความประทับใจมิรู้ลืม               

00.45 น.     เรือล่องกลับเข้าสู่ท่าเรือไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ ...

 

ผู้ใหญ่  2200 บาท/ท่าน

เด็กโต  1700 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้ท่านจะได้รับ

1.เครื่องดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ น้ำอัดลม ไม่อั้น

2.บุฟเฟ่ต์อาหารไทย และอาหารนานาชาติ  พร้อมขนมหวาน ชาและกาแฟ

3.การแสดงดนตรีอิเลคโทนพร้อมนักร้อง

4.ค่าบริการล่องเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ระยะเวลา 2.15 ชั่วโมง


                                                    โปรแกรมเรือ เมอริเดียนครูซ

ต้อนรับปีใหม่ 2564 ( วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รอบ 16.00-18.00 น  2 ชั่วโมง )

โปรแกรมการล่องเรือ

15.00 น.       ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือ เมอริเดียน ครูซ  ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม คลองสาน

16.00 น.        เชิญท่านลงเรือเมอริเดียน ครูซ  พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยความอบอุ่น

16.10 น.        อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อม ระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงรำไทย  และ รำหนุมานนางมัจฉา  บนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร  พระปรางค์วัดอรุณฯพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ  เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

18.00 น.    เรือเมอริเดียน ครูซ  เข้าเทียบท่าไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม 

ผู้ใหญ่  650 บาท/ท่าน

เด็กโต  550 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้ท่านจะได้รับ

1.เครื่องดื่มต้อนรับ เวลคัมดริ้งส์

2.บุฟเฟ่ต์อาหารไทย และอาหารนานาชาติ  พร้อมขนมหวาน ชาและกาแฟ

3.การแสดงดนตรีพร้อมนักร้อง

4.ค่าบริการล่องเรือเมอริเดียน ครูซ  ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

* ไม่สามารถนำเบียร์ขึ้นไปบนเรือได้   


                                   โปรแกรม เรือเมอริเดียน ครูซ

ต้อนรับปีใหม่ 2564 ( วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รอบ 19.00-21.00 น  2 ชั่วโมง )

โปรแกรมการล่องเรือ

17.00 น.       ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือ เมอริเดียน ครูซ  ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม คลองสาน

19.00 น.        เชิญท่านลงเรือเมอริเดียน ครูซ  พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยความอบอุ่น

19.10 น.        อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อม ระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงรำไทย  และ รำหนุมานนางมัจฉา  บนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้ ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ  เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

21.00 น.    เรือเมอริเดียน ครูซ  เข้าเทียบท่าไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม 

ผู้ใหญ่  990 บาท/ท่าน

เด็กโต 790 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้ท่านจะได้รับ

1.เครื่องดื่มต้อนรับ เวลคัมดริ้งส์

2.บุฟเฟ่ต์อาหารไทย และอาหารนานาชาติ  พร้อมขนมหวาน ชาและกาแฟ

3.การแสดงดนตรีพร้อมนักร้อง

4.ค่าบริการล่องเรือเมอริเดียน ครูซ  ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

* ไม่สามารถนำเบียร์ขึ้นไปบนเรือได้   


 โปรแกรม เรือเมอริเดียน ครูซ

ต้อนรับปีใหม่ 2564 ( วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รอบ 22.00-00.15 น  2.15 ชั่วโมง )

โปรแกรมการล่องเรือ

20.00 น.       ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือ เมอริเดียน ครูซ  ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม คลองสาน

22.00 น.        เชิญท่านลงเรือเมอริเดียน ครูซ  พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยความอบอุ่น

22.10 น.        อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ  จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อม ระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงรำไทย  และ รำหนุมานนางมัจฉา  บนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้ ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ  เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

00.15 น.    เรือเมอริเดียน ครูซ  เข้าเทียบท่าไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม 

ผู้ใหญ่  1599 บาท/ท่าน

เด็กโต  1200 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้ท่านจะได้รับ

1.เครื่องดื่มต้อนรับ เวลคัมดริ้งส์

2.บุฟเฟ่ต์อาหารไทย และอาหารนานาชาติ  พร้อมขนมหวาน ชาและกาแฟ

3.การแสดงดนตรีพร้อมนักร้อง

4.ค่าบริการล่องเรือเมอริเดียน ครูซ  ระยะเวลา 2.15 ชั่วโมง

* ไม่สามารถนำเบียร์ขึ้นไปบนเรือได้  

 

โปรแกรมเรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ วันปีใหม่ 31 ธันวาคม 2563

วันพฤหัสที่ 31 ธันวาคม 2563  / เวลา 20:30  - 00:45 น. / 4 ชั่วโมง 15 นาที                                 

โปรแกรมเรือ

18.00 น. เริ่มลงทะเบียน ณ ท่าเรือเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ที่เคาน์เตอร์ เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ โกดัง 10

20:20 น.  เชิญท่าน ลงเรือ รอยัลปริ๊นเซสครูซ พร้อมบริการทุกท่าน ด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

20:30 น.  เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ เริ่มออกเดินทาง เชิญทุกท่านรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ นานาชาติพร้อมกับ ชื่นชม บรรยากาศ ความงดงามของสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพลิดเพลิน กับ เสียงดนตรีที่ขับร้องด้วยนักร้อง

21:00 น.          เชิญชมการแสดงรำไทย ชุดที่ 1

21:30 น.          เพลิดเพลินการบรรเลงตนตรีสด และเสียงนักร้องมืออาชีพ พร้อมชมสองฝั่งแม่น้ำ วัดพระแก้ว  พระบรมมหาราชวัง สะพานพระราม 8 และสถานที่สวยงามต่างๆ อีกมากมาย

22:30 น.          เชิญชม การแสดงรำไทย ชุดที่ 2

23:00 น.          กิจกรรม New year Lucky draw ( จับรางวัลและมอบของรางวัลให้กับลูกค้า )         

24:00.         ร่วมเฉลิมฉลองนับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเพลิดเพลินกับพลุ ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 00:45 น.         เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ นำท่านกลับเข้าสู่ท่าเรือเอเชียทีค และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

                                    

ผู้ใหญ่  2600 บาท/ท่าน

เด็กโต  1600 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม

1. Welcome Drink

2. International Buffet &Seafood

3. Entertainment Live music Duo

4. Thai Classical Dancing Show

5. New Year Lucky Draw

6. ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ เวลา 20:30  - 00:45 น. ( 4 ชั่วโมง 15 นาที )

หมายเหตุ : เส้นทางการล่องเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ***  


โปรแกรมล่องเรือต้อนรับปีใหม่ 2564 กับ เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์

โปรแกรมการล่องเรือ

19.00 น.          ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ ไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ ท่าเทียบเรือไอคอนสยาม

20.15 น.          เชิญท่านสู่เรือไวท์ออร์คิด  ต้อนรับด้วยพนักงานไวท์ออร์คิด   

เรือออกจากไอคอนสยาม  บริการเครื่องดื่มต้อนรับ (WELCOME DRINK) อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  นานาชาติรสเลิศโดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ  จากดนตรีบรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงบนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ    เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์  วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯ  พระบรมมหาราชวัง  พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด ฯลฯ

21.30 น           เพลิดเพลินไปกับดนตรีสไตล์แจ๊ส และนักร้องฟิลิปินส์

23.50 น           นับถอยหลังกับการเฉลิมฉลองปีใหม่ และ เพลิดเพลิน กับ พุ  แสง  สี เสียง

00.45น.           เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ เข้าเทียบท่าไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ผู้ใหญ่  ดาดฟ้า       2222 บาท/ท่าน

เด็กโต  ดาดฟ้า       1699 บาท/ ท่าน

ผู้ใหญ่  ห้องแอร์    1999บาท/ ท่าน

เด็กโต ห้องแอร์     1499 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการรวม

            1.Welcome drimk

            2.อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์

            3. นักร้อง+นักดนตรี+คาบาเร่โชว์ +รำไทย

            4. ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา 4 .30 ชั่วโมง 


โปรแกรมล่องเรือต้อนรับปีใหม่ 2564 กับ เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์

โปรแกรมการล่องเรือ

19.00 น.          ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เรือ ไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ ท่าเทียบเรือที่เอเชียทีค

20.00 น.           เชิญท่านสู่เรือไวท์ออร์คิด  ต้อนรับด้วยพนักงานไวท์ออร์คิด   

                        เรือออกจากเอเชียทีค  บริการเครื่องดื่มต้อนรับ (WELCOME DRINK) อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  นานาชาติรสเลิศโดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากดนตรีบรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงบนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ  เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯ  พระบรมมหาราชวัง  พระที่นั่งสันติชัยปราการ  สะพานพระรามแปด ฯลฯ

21.30 น.         เพลิดเพลินไปกับดนตรีสไตล์แจ๊ส และนักร้องฟิลิปินส์

23.50 น.         นับถอยหลังกับการเฉลิมฉลองปีใหม่และเพลิดเพลิน กับ พุ แสง  สี เสียง

00.45 น.          เรือไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ เข้าเทียบท่าเอเชียทีค โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ผู้ใหญ่  ดาดฟ้า     2222 บาท/ ท่าน

เด็กโต  ดาดฟ้า     1699 บาท/ท่าน

ผู้ใหญ่  ห้องแอร์  1999บาท/ท่าน

เด็กโต ห้องแอร์    1499 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการรวม :

            1. Welcome drimk

             2. อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์

             3.  นักร้อง+นักดนตรี+คาบาเร่โชว์ +รำไทย

 4.  ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา 4 .30 ชั่วโมง


            โปรแกรม เรือ วีว่าอลังกา ครูซ

ต้อนรับปีใหม่ 2564 ( วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รอบ 19.00-21.00 น   2 ชั่วโมง)

โปรแกรมการล่องเรือ

18.00 น.       ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือ วีว่าอลังกา ครูซ (ท่าเทียบเรือที่  เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์)

19.10 น.        เชิญท่านลงเรือ วีว่าอลังกา ครูซ พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยความอบอุ่น

19.10 น.        อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ  จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงรำสะบัดชัย และ หุ่นละครเล็ก บนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร  พระปรางค์วัดอรุณฯพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ  เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

 21.00 น.        เรือวีว่าอลังกา ครูซ เข้าเทียบท่าเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม    

 ผู้ใหญ่  1500 บาท/ท่าน

เด็กโต  1100 บาท/ท่าน

 

 

อัตราค่าบริการรวม :

             1.Welcome drimk

             2.อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์

             3. นักร้อง+นักดนตรี +รำไทย

 4. ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา 2 ชั่วโมง


                                 โปรแกรมเรือ วีว่าอลังกา ครูซ

ต้อนรับปีใหม่ 2564 ( วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รอบ 22.00-00.15 น   2.15 ชั่วโมง)

โปรแกรมการล่องเรือ

20.00 น.       ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือ วีว่าอลังกา ครูซ (ท่าเทียบเรือที่  เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์)

22.00 น.        เชิญท่านลงเรือ วีว่าอลังกา ครูซ พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยความอบอุ่น

22.10 น.        อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงรำสะบัดชัย และ หุ่นละครเล็ก บนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร  พระปรางค์วัดอรุณฯพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ  เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

 00.15 น.        เรือวีว่าอลังกา ครูซ เข้าเทียบท่าเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม    

 ผู้ใหญ่  2200 บาท/ ท่าน

เด็กโต  1700 บาท/ ท่าน

 

อัตราค่าบริการรวม

 1.Welcome drimk

             2.อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์

            3. นักร้อง+นักดนตรี +รำไทย

4. ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา  2 .15ชั่วโมง


                                                                     เรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส

ต้อนรับปีใหม่ 2564 ( วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รอบ 19.00-21.00 น)

โปรแกรมการล่องเรือ

18.00 น.       ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส (ท่าเทียบเรือที่ตลาดยอดพิมาน ปากคลองตลาด )

19.00 น.        เชิญท่านลงเรือ พร้อมบริการทุกท่านด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ (WELCOME DRINK)

19.25 น.        อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติรสเลิศโดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงบนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์  วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯ  พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่าน เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

21.00 น.        เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส เข้าเทียบท่าตลาดยอดพิมาน ปากคลองตลาด โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม

ผู้ใหญ่  1400 บาท/ท่าน

เด็กโต   1000 บาท/ท่าน 

 อัตราค่าบริการรวม :

    1.การล่องเรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส  2 ชั่วโมง

    2.อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ / น้ำดื่ม / ชา –กาแฟ ร้อน

    3. เครื่องดื่มต้อนรับ

    4. การแสดงโชว์ต่างๆ และดนตรีสด

    5. การจับฉลากบัตรล่องเรือ ฟรี 5 รางวัล


เรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส

ต้อนรับปีใหม่ 2564 ( วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รอบ 22.00-00.30 น)

โปรแกรมการล่องเรือ

20.30 น.       ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส (ท่าเทียบเรือที่ตลาดยอดพิมาน ปากคลองตลาด )

22.00 น.        เชิญท่านลงเรือ พร้อมบริการทุกท่านด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ (WELCOME DRINK)

22.25 น.        อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  นานาชาติรสเลิศโดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ  จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ  สนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงบนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์  วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯ  พระบรมมหาราชวัง  พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่าน เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

23.50 น.         นับถอยหลังกับการเฉลิมฉลองปีใหม่และเพลิดเพลิน กับ พุ แสง  สี เสียง

00.30 น.        เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส เข้าเทียบท่าตลาดยอดพิมาน ปากคลองตลาด โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม

ผู้ใหญ่  1600 บาท/ท่าน

เด็กโต   900 บาท/ท่าน   

   อัตราค่าบริการรวม :

        1.การล่องเรือริเวอร์สตราร์ปริ้นเซส  2.30 ชั่วโมง

        2.อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ / น้ำดื่ม / ชา –กาแฟ ร้อน

        3. เครื่องดื่มฟรีตลอดงาน (เหล้า- เบียร์ -น้ำอัดลม)

        4. การแสดงโชว์ต่างๆ และดนตรีสด

        5. การจับฉลากบัตรล่องเรือ ฟรี 5 รางวัล


Visitors: 481,385