ล่องเรือต้อนรับปีใหม่


 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรมล่องเรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส

ต้อนรับปีใหม่ 2566 ( วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รอบ 19.00-21.00 น)

โปรแกรมการล่องเรือ

18.00 น.       ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส (ท่าเทียบเรือที่ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา  )

19.00 น.        เชิญท่านลงเรือ พร้อมบริการทุกท่านด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ (WELCOME DRINK)

19.10 น.        อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติรสเลิศโดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงบนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์  วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯ  พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่าน เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

21.00 น. เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส เข้าเทียบท่า ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม

ผู้ใหญ่   1200 บาท/ท่าน

เด็กโต    900 บาท/ท่าน 

 

 อัตราค่าบริการรวม :

    1.การล่องเรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส  2 ชั่วโมง

    2.อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ / น้ำดื่ม / ชา –กาแฟ ร้อน

    3. เครื่องดื่มต้อนรับ 

    4. การแสดงโชว์ต่างๆ

   5.จับฉลากของขัวญปีใหม่

 

โปรแกรมล่องเรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส

ต้อนรับปีใหม่ 2566  ( วันที่ 31 ธันวาคม 2565รอบ 22.00-00.30 น)

โปรแกรมการล่องเรือ

20.30 น.       ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส (ท่าเทียบเรือที่ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา  )

22.00 น.        เชิญท่านลงเรือ พร้อมบริการทุกท่านด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ (WELCOME DRINK)

22.25 น.        อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  นานาชาติรสเลิศโดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ  จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ  สนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงบนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์  วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯ  พระบรมมหาราชวัง  พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่าน เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

23.50 น.         นับถอยหลังกับการเฉลิมฉลองปีใหม่และเพลิดเพลิน กับ พุ แสง  สี เสียง

00.30 น.        เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส เข้าเทียบท่า ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม

ผู้ใหญ่  2900 บาท/ท่าน

 

เด็กโต   1800 บาท/ท่าน   

   อัตราค่าบริการรวม :

        1.การล่องเรือริเวอร์สตราร์ปริ้นเซส  2.30 ชั่วโมง

        2.อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ / น้ำดื่ม / ชา –กาแฟ ร้อน

        3. เครื่องดื่มฟรีตลอดงาน (เหล้า- เบียร์ -น้ำอัดลม) 

        4. การแสดงโชว์ต่างๆ และดนตรีสด จับฉลากรางวัล    

                                         

โปรแกรมล่องเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ ต้อนรับปีใหม่ 2566

โปรแกรมการล่องเรือ   รอบ 17.00-19.00 น  (2 ชม.)

16.00 น.          ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ ไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ ท่าเทียบเรือเอเชียทีค

17.00 น.          เชิญท่านสู่เรือไวท์ออร์คิด  ต้อนรับด้วยพนักงานไวท์ออร์คิด   

เรือออกจากเอเชียทีค  บริการเครื่องดื่มต้อนรับ (WELCOME DRINK) อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  นานาชาติรสเลิศโดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ  จากดนตรีบรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงบนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ    เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์  วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯ  พระบรมมหาราชวัง  พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด ฯลฯ

19.00 น.           เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ เข้าเทียบท่าเอเชียทีค โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 ผู้ใหญ่         899 บาท/ท่าน

เด็กโต         599 บาท/ ท่าน

อัตราค่าบริการรวม

            1.Welcome drimk

            2.อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์

            3.บุฟเฟต์เบียร์สด

            4. นักร้อง+นักดนตรี+คาบาเร่โชว์ +รำไทย 

            5. ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา 2 ชั่วโมง 

 

โปรแกรมล่องเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ ต้อนรับปีใหม่ 2566 

โปรแกรมการล่องเรือ รอบ 19.45-00.45 น.

18.00 น.          ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เรือ ไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ ท่าเทียบเรือที่เอเชียทีค(ไอคอนสยาม)

19.45 น.           เชิญท่านสู่เรือไวท์ออร์คิด  ต้อนรับด้วยพนักงานไวท์ออร์คิด   

                        เรือออกจากเอเชียทีค  บริการเครื่องดื่มต้อนรับ (WELCOME DRINK) อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  นานาชาติรสเลิศโดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากดนตรีบรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงบนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ  เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯ  พระบรมมหาราชวัง  พระที่นั่งสันติชัยปราการ  สะพานพระรามแปด ฯลฯ

                        เพลิดเพลินไปกับดนตรีสไตล์แจ๊ส และนักร้องฟิลิปินส์

23.50 น.         นับถอยหลังกับการเฉลิมฉลองปีใหม่และเพลิดเพลิน กับ พุ แสง  สี เสียง

00.45 น.          เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ เข้าเทียบท่าเอเชียทีค (ไอคอนสยาม)โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ผู้ใหญ่      3800 บาท/ ท่าน

เด็กโต      3300 บาท/ท่าน 

อัตราค่าบริการรวม :

            1. Welcome drimk

             2. อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์

             3. บุฟเฟ่ต์เบียร์สด ไวน์ขาว ไวน์เเดง ซ๊อฟดริ้ง

             3.  นักร้อง+นักดนตรี+คาบาเร่โชว์ +รำไทย

 4.  ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา   5  ชั่วโมง  

  

 โปรแกรมเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ( โปรแกรม C )

ต้อนรับปีหม่ 2566 ( วันที่ 31 ธันวาคม 2565  รอบ 19.30-21.30 น )

โปรแกรมล่องเรือ

18.30 น.     เช็คอินที่เคาน์เตอร์เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ท่าเรือไอคอนสยาม  (ชั้นโซนสุขสยาม ) ( เอเชียทีค )

19.30 น.     เรือล่องออกจากไอคอนสยาม มุ่งสู่สะพานพระราม 8 โดยเรือ  " เจ้าพระยาปริ้นเซส " พาท่านล่อง ชมความสวยงามของสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืน  เริ่มต้นความสดชื่นด้วยเครื่องดื่มเวลคัมดริ๊ง ฟรุ๊ตพันช์  และดรายแสน็คที่เราได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน สนุกสนาน และ เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากนักร้องและนักดนตรีชาวฟิลิปปินส์  ในหลากหลายเพลงสากลที่ท่าน ชื่นชอบ  ทั้งแนวทราบซึ้ง และสนุกสนานเร้าใจ

19.40 น.     เวลาสำหรับความอร่อย กับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติเลิศรส ภายใต้ความโรแมนติก ของแสงเทียนและเสียงเพลงที่ท่านชื่นชอบ  ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ในมุมมองที่ท่านอาจมิได้สัมผัสบ่อยนัก อาทิเช่น วัดกัลยาณมิตร วัดอรุณฯ วัดพระแก้ว สะพานพระราม 8  พระราชวังบางขุนพรหม  และสถานที่สวยงามต่าง ๆ อีกมากมาย ที่จะสร้างความประทับใจมิรู้ลืม               

21.30 น.     เรือล่องกลับเข้าสู่ท่าเรือไอคอนสยาม (เอเชียทีค) โดยสวัสดิภาพ ...

 

ผู้ใหญ่  2500 บาท/ท่าน

เด็กโต  2000 บาท/ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้ท่านจะได้รับ

1.เครื่องดื่มต้อนรับ เวลคัมดริ้งส์

2.บุฟเฟ่ต์อาหารไทย และอาหารนานาชาติ  พร้อมขนมหวาน ชาและกาแฟ

3.การแสดงดนตรีอิเลคโทนพร้อมนักร้อง

4.ล่องเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

ไม่สามารถนำเบียร์ขึ้นไปบนเรือได้   

 ** กรณีนำเหล้า หรือ ไวน์ ขึ้นไปบนเรือ คิดค่าเปิดขวด 500 บาท / ขวด


โปรแกรมเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส   (โปรแกรม B)

ต้อนรับปีใหม่ 2566 ( วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รอบ 22.00-00.45น

โปรแกรมล่องเรือ

20.30 น.    เช็คอินที่เคาน์เตอร์เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ท่าเรือไอคอนสยาม (ชั้นโซนสุขสยาม ) ( เอเชียทีค )

22.00น.     เรือล่องออกจากไอคอนสยาม มุ่งสู่สะพานพระราม 8 โดยเรือ  " เจ้าพระยาปริ้นเซส " พาท่านล่องชมความสวยงามของสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืน  เริ่มต้นความสดชื่นด้วยเครื่องดื่มเวลคัมดริ๊ง ฟรุ๊ตพันช์  และดรายแสน็คที่เราได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  สนุกสนาน และ เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากนักร้องและนักดนตรีชาวฟิลิปปินส์  ในหลากหลายเพลงสากลที่ท่าน ชื่นชอบ ทั้งแนวทราบซึ้ง และสนุกสนานเร้าใจ

22.10 น.     เวลาสำหรับความอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติเลิศรส ภายใต้ความโรแมนติก ของแสงเทียนและเสียงเพลงที่ท่านชื่นชอบ  ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ในมุมมองที่ท่านอาจมิได้สัมผัสบ่อยนัก อาทิเช่น วัดกัลยาณมิตร วัดอรุณฯ วัดพระแก้ว  สะพานพระราม 8 พระราชวังบางขุนพรหม  และสถานที่สวยงามต่าง ๆ อีกมากมาย ที่จะสร้างความประทับใจมิรู้ลืม               

00.45น.     เรือล่องกลับเข้าสู่ท่าเรือไอคอนสยาม ( เอเชียทีค )โดยสวัสดิภาพ ...

 

ผู้ใหญ่  3200บาท/ท่าน

เด็กโต  2700 บาท/ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้ท่านจะได้รับ

1.เครื่องดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ น้ำอัดลม ไม่อั้น

2.บุฟเฟ่ต์อาหารไทย และอาหารนานาชาติ  พร้อมขนมหวาน ชาและกาแฟ

3.การแสดงดนตรีอิเลคโทนพร้อมนักร้อง

4.ค่าบริการล่องเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ระยะเวลา  2.45 ชั่วโมง 

 

 โปรแกรมเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส (โปรแกรม A )

ต้อนรับปีใหม่ 2566 ( วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รอบ 19.30-00.30 น

โปรแกรมล่องเรือ

18.00 น.     เช็คอินที่เคาน์เตอร์เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ท่าเรือไอคอนสยาม (ชั้นโซนสุขสยาม )

19.30 น.     เรือล่องออกจากไอคอนสยาม มุ่งสู่สะพานพระราม 8 โดยเรือ  " เจ้าพระยาปริ้นเซส " พาท่านล่องชมความสวยงามของสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืน  เริ่มต้นความสดชื่นด้วยเครื่องดื่มเวลคัมดริ๊ง ฟรุ๊ตพันช์  และดรายแสน็คที่เราได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  สนุกสนาน และ เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากนักร้องและนักดนตรีชาวฟิลิปปินส์  ในหลากหลายเพลงสากลที่ท่าน ชื่นชอบ  ทั้งแนวทราบซึ้ง และสนุกสนานเร้าใจ

19.40 น.     เวลาสำหรับความอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติเลิศรส ภายใต้ความโรแมนติกของแสงเทียนและ เสียงเพลงที่ท่านชื่นชอบ   ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในมุมมองที่ท่านอาจมิได้สัมผัสบ่อยนัก อาทิเช่น วัดกัลยาณมิตร  วัดอรุณฯ  วัดพระแก้ว สะพานพระราม 8 พระราชวังบางขุนพรหม และสถานที่สวยงามต่าง ๆ อีกมากมาย ที่จะสร้างความประทับใจมิรู้ลืม               

00.30 น.     เรือล่องกลับเข้าสู่ท่าเรือไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ ...

 

ผู้ใหญ่  3900 บาท/ท่าน

เด็กโต  3400 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้ท่านจะได้รับ

1.เครื่องดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ น้ำอัดลม ไม่อั้น

2.บุฟเฟ่ต์อาหารไทย และอาหารนานาชาติ  พร้อมขนมหวาน ชาและกาแฟ

3.การแสดงดนตรีอิเลคโทนพร้อมนักร้อง

4.ค่าบริการล่องเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ระยะเวลา 5 ชั่วโมง

                                                                                            โปรแกรมเรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ  ต้อนรับปีใหม่  2566

วันที่ 31 ธันวาคม 2565   เวลา 20.00-00.30 น. (  4.30 ชั่วโมง  )                               

โปรแกรมเรือ

18.30 น.  เริ่มลงทะเบียน ณ ท่าเรือเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ที่เคาน์เตอร์ เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ โกดัง 7

19:50 น.  เชิญท่าน ลงเรือ รอยัลปริ๊นเซสครูซ พร้อมบริการทุกท่าน ด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

20:00 น.   เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ เริ่มออกเดินทาง เชิญทุกท่านรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ นานาชาติพร้อมกับ         ชื่นชม บรรยากาศ ความงดงามของสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพลิดเพลิน กับ เสียงดนตรีที่ขับร้องด้วยนักร้อง

00:00 . ร่วมเฉลิมฉลองนับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเพลิดเพลินกับพลุ ริมสองฝั่งแม่น้ำ              เจ้าพระยา

 00:30 น.         เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ นำท่านกลับเข้าสู่ท่าเรือเอเชียทีค และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 ผู้ใหญ่  4200  บาท  

 เด็กโต  3700 บาท  

ราคานี้รวม

1. Welcome Drink                     6.Boat cruising along the program

2. International Buffet &Seafood         7.New year gifi set prcpare on the table

3. Entertainment Live music Duo         8.Free Sparking winc ( 1 Pax/ 1 Glgass)

4. Thai Classical Dancing Show          9.Special Show

5. New Year Lucky Draw                             10 Free Soft drinks

โปรแกรมล่องเรือเวล่า ครูซส์  ต้อนรับปีใหม่ 2566

โปรแกรมการล่องเรือ   รอบ 19.30-00.45 น  (5 ชม.15 นาที.)

18.00 น.          ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เรือเวล่า  ครูซส์  ระหว่างโกดัง 8  และ9 เอเชียทีค

19.30 น.          เชิญท่านสู่เรือเวล่า ครูซส์  ต้อนรับด้วยพนักงาน เวล่า ครูซส์

เรือออกจากเอเชียทีค  บริการเครื่องดื่มต้อนรับ (WELCOME DRINK) อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  นานาชาติรสเลิศโดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ  จากดนตรีบรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงบนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ    เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์  วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯ  พระบรมมหาราชวัง  พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด ฯลฯ

00.45 น.           เรือเวล่า  ครูซส์ เข้าเทียบท่าเอเชียทีค โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 ผู้ใหญ่        3200 บาท / ท่าน

เด็กโต         2500  บาท / ท่าน

อัตราค่าบริการรวม

            1.Welcome drimk

            2.อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์

            3.บุฟเฟต์เบียร์สด  +   น้ำอัดลม

            4. นักร้อง+นักดนตรี+คาบาเร่โชว์ +รำไทย

            5. ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา 5 ชั่วโมง 15 นาที     

 

                           โปรแกรมเรือสไมล์ริเวอร์ไซด์

                   ต้อนรับปีใหม่ 2566  (31 ธันวาคม 2565 รอบ 18.00-20.00น.)

โปรแกรมการล่องเรือ

17.00 น.  ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เรือ สไมล์ริเวอร์ไซด์  (ท่าเทียบเรือที่ ไอคอนสยาม ชั้น )

18.00  น.   เชิญท่านลงเรือสไมล์ริเวอร์ไซด์   พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยความอบอุ่น

18.20 น.   อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงต่างๆ อาทิ เช่น รำไทย และบริการท่านด้วยแสง สี เสียง ที่ดีที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา  ที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร  พระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

20.00 น.     เรือสไมล์ริเวอร์ไซด์  เข้าเทียบท่า ไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม

ผู้ใหญ่ 2800 บาท/ท่าน

เด็กโต 1500 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการรวม :

             1.การล่องเรือสไมล์ริเวอร์ไซด์ 2   ชั่วโมง

             2.อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ และ ซีฟู๊ดส์ / น้ำดื่ม / ชา –กาแฟ ร้อน

             3. เครื่องดื่มต้อนรับ

  4. การแสดงโชว์ต่างๆ และดนตรี

  5. เบียร์ 1 ขวด

                                                                                              

                                       โปรแกรมเรือสไมล์ริเวอร์ไซด์

                   ต้อนรับปีใหม่ 2566  (31 ธันวาคม 2565 รอบ 21.30-00.30น.)

โปรแกรมการล่องเรือ

20.00 น.  ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เรือ สไมล์ริเวอร์ไซด์  (ท่าเทียบเรือที่ ไอคอนสยาม ชั้น )

21.30  น.   เชิญท่านลงเรือสไมล์ริเวอร์ไซด์   พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยความอบอุ่น

21.40 น.   อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงต่างๆ อาทิ เช่น รำไทย และบริการท่านด้วยแสง สี เสียง ที่ดีที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา  ที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร  พระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

00.30 น.     เรือสไมล์ริเวอร์ไซด์  เข้าเทียบท่า ไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม

ผู้ใหญ่ 3500 บาท/ท่าน

เด็กโต 3000 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการรวม :

             1.การล่องเรือสไมล์ริเวอร์ไซด์ 3   ชั่วโมง

             2.อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ และ ซีฟู๊ดส์ / น้ำดื่ม / ชา –กาแฟ ร้อน

             3. เครื่องดื่มต้อนรับ

  4. การแสดงโชว์ต่างๆ และดนตรี

  5. เบียร์ 1 ขวด หรือไวน์ 1 แก้ว


                                                                               

                                                                               

           โปรแกรม เรือ วีว่าอลังกา ครูซ

ต้อนรับปีใหม่ 2566 ( วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รอบ **** น   *** ชั่วโมง)

โปรแกรมการล่องเรือ

17.00 น.       ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือ วีว่าอลังกา ครูซ (ท่าเทียบเรือที่  เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์)

18.15 น.        เชิญท่านลงเรือ วีว่าอลังกา ครูซ พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยความอบอุ่น

18.25 น.        อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ  จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงรำสะบัดชัย และ หุ่นละครเล็ก บนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร  พระปรางค์วัดอรุณฯพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ  เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

 20.15 น.        เรือวีว่าอลังกา ครูซ เข้าเทียบท่าเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม    

 ผู้ใหญ่   **** บาท/ท่าน

เด็กโต  **** บาท/ท่าน

 

 

อัตราค่าบริการรวม :

             1.Welcome drimk

             2.อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์

             3. นักร้อง+นักดนตรี +รำไทย

 4. ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา 2 ชั่วโมง

 

                                 โปรแกรมเรือ วีว่าอลังกา ครูซ

ต้อนรับปีใหม่ 2566( วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รอบ **** น   ** ชั่วโมง)

โปรแกรมการล่องเรือ

20.00 น.       ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือ วีว่าอลังกา ครูซ (ท่าเทียบเรือที่  เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์)

21.30 น.        เชิญท่านลงเรือ วีว่าอลังกา ครูซ พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยความอบอุ่น

21.40 น.        อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงรำสะบัดชัย และ หุ่นละครเล็ก บนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร  พระปรางค์วัดอรุณฯพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ  เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

 00.30 น.        เรือวีว่าอลังกา ครูซ เข้าเทียบท่าเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม    

 ผู้ใหญ่   บาท/ ท่าน

เด็กโต   บาท/ ท่าน

 

อัตราค่าบริการรวม

 1.Welcome drimk

             2.อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์

             3. นักร้อง+นักดนตรี +รำไทย

 4. ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา  3 ชั่วโมง

                                                                    

 

 

                                                 โปรแกรมเรือ อลังกา ครูซ

ต้อนรับปีใหม่ 2566  (31 ธันวาคม 2565 รอบ 18.15-20.15 น)

โปรแกรมการล่องเรือ

17.00 น.  ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เรือ อลังกา ครูซ  (ท่าเทียบเรือที่ ไอคอนสยาม ชั้น G )

18.15 น.   เชิญท่านลงเรืออลังกา ครูซ   พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยความอบอุ่น

18.30 น.   อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงต่างๆ อาทิ เช่น รำไทย และบริการท่านด้วยแสง สี เสียง ที่ดีที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา  ที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร  พระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

20.15 น.     เรืออลังกา ครูซ  เข้าเทียบท่า ไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม

 ผู้ใหญ่ นั่งดาดฟ้า และหัวเรือ 2900 บาท/ท่าน  เด็กโต 1500 บาท/ท่าน

ผู้ใหญ่  นั่งห้องแอร์ 2400 บาท/ท่าน  เด็กโต 1300 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการรวม :

             1.การล่องเรืออลังกาครูซ  2  ชั่วโมง

             2.อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ ซีฟูดส์/ น้ำดื่ม / ชา –กาแฟ ร้อน

             3. เครื่องดื่มต้อนรับ

  4. การแสดงโชว์ต่างๆ และดนตรี

  5. มา 4 ท่านฟรี เบียร์สด 1 เหยือก

  6. มา 6 ท่านฟรีไวน์ 1 ขวด 

  7. บาบีคิว

  8 .ฟรี มินิเค้กวันเกิด 

         

   

                                                 โปรแกรมเรือ อลังกา ครูซ

ต้อนรับปีใหม่ 2566  (31 ธันวาคม 2565 รอบ 21.30-00.30 น)

โปรแกรมการล่องเรือ

20.00 น.  ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เรือ อลังกา ครูซ  (ท่าเทียบเรือที่ ไอคอนสยาม ชั้น )

21.30 น.   เชิญท่านลงเรืออลังกา ครูซ   พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยความอบอุ่น

21.40 น.   อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงต่างๆ อาทิ เช่น รำไทย และบริการท่านด้วยแสง สี เสียง ที่ดีที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา  ที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้ ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร  พระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

00.30 น.     เรืออลังกา ครูซ  เข้าเทียบท่า ไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม

ผู้ใหญ่ นั่งดาดฟ้า และหัวเรือ 3800 บาท/ท่าน   เด็กโต 2000 บาท/ท่าน

ผู้ใหญ่  นั่งห้องแอร์ 3300 บาท/ท่าน   เด็กโต 1500 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการรวม :

             1.การล่องเรืออลังกาครูซ  3  ชั่วโมง

             2.อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ ซีฟูดส์ / น้ำดื่ม / ชา –กาแฟ ร้อน

             3. เครื่องดื่มต้อนรับ

  4. การแสดงโชว์ต่างๆ และดนตรี

  5. ฟรี  ไวน์ขาว / ไวน์แดง /เบียร์

  6. ฟรีแชมเปญ ร่วมฉลองต้อนรับปีใหม่ 2566 ท่านละ 1 แก้ว 

  7. บาบีคิว

  8 .ฟรี มินิเค้กวันเกิด

                   

                              

 

                       โปรแกรมล่องเรือต้อนรับปีใหม่ 2566 กับ เรือวันเดอร์ฟลู เพิร์ล

โปรแกรมการล่องเรือ

19.30 น.          ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ท่าเรือที่ 2 (เจริญกรุง 24 )

20.30 น.          เรือออกจากริเวอร์ซิตี้ พร้อมต้อนรับ ทุกท่านด้วย การแสดงชุดที่ 1 และเชิญ   รับประทานอาหาร แบบบุฟเฟ่ต์  นานาชาติรสเลิศ และชื่นชมสถาปัตกรรม ที่งดงาม   ของแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน  เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์  วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯ  พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงดนตรีป๊อป และแจ๊ส

22.00 น           จับรางวัลและมอบรางวัลให้ลูกค้า

22.30 น           การแสดงโชว์ ชุดพิเศษ จาก ทางเรือชุดที่ 2

23.00 น           ร่วมสนุกสนานไปกับเสียงเพลง สลับกับการเปิดแผ่นจาก ดีเจ

00.00น.           ร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่า **ต้อนรับปีใหม่ **พร้อมเปิดไวน์  Happy new year 2022

และ ชมดอกไม้ไฟ ที่สวยงามตระการตา กลางแม่น้ำเจ้าพระยา

00.30 น         เรือกลับเข้าเที่ยบท่าเรือริเวอร์ซิตี้ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 ผู้ใหญ่ ที่นั่งดาดฟ้า  *** บาท   เด็กโต  ที่นั่งดาดฟ้า  *** บาท 

ผู้ใหญ่  ที่นั่งห้องแอร์ **** บาท  เด็กโต ที่นั่งห้องแอร์ **** บาท

 

อัตราค่าบริการรวม :

1. การล่องเรือวันเดอร์ฟลู เพิร์ล 4 ชั่วโมง

            2. อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ / น้ำดื่ม / ชา –กาแฟ ร้อน

            3. การแสดงต้อนรับ บริเวณท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้

4. การแสดงโชว์ต่างๆ และดนตรีสด และ ดีเจ

            5. การจับฉลากของรางวัลพิเศษมากมายบนเรือ

6. พิธีกร บรรยายภาษาอังกฤษ

7. แชมเปญ สำหรับฉลองวันขึ้นปีใหม่ ท่านละ 1 แก้ว

          

 

                               โปรแกรมล่องเรือต้อนรับปีใหม่ 2566 กับ เรือแกรนด์เพิร์ล   

ต้อนรับปีใหม่ 2566 (วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รอบ**** น  ****ชั่วโมง

โปรแกรมการล่องเรือ

19.30 น.         ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ท่าเรือที่ 2 (เจริญกรุง 24 )

20.30 น.          เรือออกจากริเวอร์ซิตี้ พร้อมต้อนรับ ทุกท่านด้วย การแสดงโชว์  และเชิญ   รับประทานอาหาร แบบบุฟเฟ่ต์  นานาชาติรสเลิศ และชื่นชมสถาปัตกรรม ที่งดงาม ของแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน  เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง  พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด  พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงดนตรีป๊อปและแจ๊ส

23.00 น         ร่วมสนุกสนานไปกับเสียงเพลง สลับกับการเปิดแผ่นจาก ดีเจ

00.00น.        ร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่า **ต้อนรับปีใหม่ **พร้อมเปิดไวน์  Happy new year 2022  

และ ชมดอกไม้ไฟ ที่สวยงามตระการตา กลางแม่น้ำเจ้าพระยา

00.30 น         เรือกลับเข้าเที่ยบท่าเรือริเวอร์ซิตี้ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 ผู้ใหญ่ ที่นั่งดาดฟ้า  *** บาท   เด็กโต  ที่นั่งดาดฟ้า *** บาท 

ผู้ใหญ่  ที่นั่งห้องแอร์ *** บาท  เด็กโต ที่นั่งห้องแอร์ *** บาท

อัตราค่าบริการรวม :

            1.การล่องเรือแกรนด์เพิร์ล 4 ชั่วโมง

            2.อาหารไทย –อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ / น้ำดื่ม / ชา –กาแฟ ร้อน

            3. การแสดงต้อนรับ บริเวณท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้

 4. การแสดงโชว์ต่างๆ และ ดนตรีสด และ ดีเจ

            5. พิธีกรบรรยายภาษาอังกฤษ

            6. แชมเปญ สำหรับฉลองวันขึ้นปีใหม่ ท่านละ 1 แก้ว

                                                                                      Visitors: 522,367