ล่องเรือต้อนรับปีใหม่

                          

 

ล่องเรือต้อนรับปีใหม่

Celebrate New Year 2018  on Chaophraya River 

ล่องเรือฉลองเทศกาลปีใหม่ ต้อนรับปี 2561

 

ร่วมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันเสาร์ที่ 31 ธ.ค. 60 ด้วยโปรแกรมสุดพิเศษส่งท้ายปี อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ และ บาบีคิวซีฟู๊ดและอาหารทะเล กับเครื่องดื่มนานาชนิดเสิร์ฟแบบไม่จำกัดทั้ง วิสกี้, ไวน์ เบียร์, ซอร์ฟดริงค์ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงจากนักดนตรีมืออาชีพ ชมการแสดงพิเศษ The Cabare Show on Cruis และร่วมสนุกกับดนตรี Live Brand musicและร่วมชมพลุดอกไม้ไฟอันตะการตาสนุกสนานตื่นตา

 

 

 

ชั้น2 ( ห้องปรับอากาศ ) ชั้น 3 ( ดาดฟ้า ): ลงทะบียน 19.00 น. ล่องเรือ 20.15 - 00.30 น. 

อัตราค่าบริการ

ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

ผู้ใหญ่

4,200 บาท/ท่าน

3,500 บาท/ท่าน

เด็ก ( อายุระหว่าง 4 - 10 ปี )

3,200บาท/ท่าน

2,500 บาท/ท่าน

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม                                           

1.ราคานี้ไม่รวมรถรับ - ส่ง ( กรณีรวมรถรับ - ส่ง เพิ่ม ท่านละ 200 บาท

2.อาห ารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ,บุฟเฟ่ต์บาบีคิว,  ชีฟูดส์ 

3.เครื่องดื่ม Wine Local Beer ( Singha )

4.นักร้อง + นักดนตรี + รำไทย + คาบาเร่ต์โชว์

Juice Softdrink ฟรีตลอดงาน

อัตราค่า นี้ไม่รวม

1.ราคานี้ไม่รวมรถรับ - ส่ง ( กรณีรวมรถรับ - ส่ง เพิ่ม ท่านละ 200 บาทบริการ

2.ราคานี้ไม่รวมค่าเปิดขวด ( 500 บาท/ขวด )

3.ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

4. กรณีจ่ายเครดิตการ์ดคิดเพิ่ม 3%

 

 

ล่องเรือต้อนรับปีใหม่

Celebrate New Year 2018  on Chaophraya River 

ล่องเรือฉลองเทศกาลปีใหม่ ต้อนรับปี 2561

 

ร่วมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันเสาร์ที่ 31 ธ.ค. 60 ด้วยโปรแกรมสุดพิเศษส่งท้ายปี อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ และ บาบีคิวซีฟู๊ดและอาหารทะเล กับเครื่องดื่มนานาชนิดเสิร์ฟแบบไม่จำกัดทั้ง วิสกี้, ไวน์ เบียร์, ซอร์ฟดริงค์ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงจากนักดนตรีมืออาชีพ ชมการแสดงพิเศษ The Cabare Show on Cruis และร่วมสนุกกับดนตรี Live Brand musicและร่วมชมพลุดอกไม้ไฟอันตะการตาสนุกสนานตื่นตา

 

 

 

ล่องเรือวันปีใหม่ : ลงทะบียน 19.00 น. ล่องเรือ 19.30 - 00.30 น. 

อัตราค่าบริการ

ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

ผู้ใหญ่

4,700 บาท/ท่าน

4100 บาท/ท่าน

เด็ก 4 - 10 ปี

3,200บาท/ท่าน

2,800 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.การล่องเรือแกรนด์เพิร์ล ( ระยะเวลา 5 ชั่วโมง )

2.อาหารบุฟเฟ่ต์ไทย -นานาชาติ ( ไม่รวมเครื่องดื่ม )

3.การแสดงต้อนรับบริเวณท่าเรือริเวอร์ซิตี้

4.รางวัลจับฉลาก

5.พิธีกรบรรยายภาษาอังกฤษ

6.ไวน์สำหรับฉลองวันขึ้นปีใหม่ ท่านละ 1 แก้ว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ราคานี้ไม่รวมรถรับ - ส่ง ( กรณีรวมรถรับ - ส่ง เพิ่ม ท่านละ 200 บาท

2.ราคานี้ไม่รวมค่าเปิดขวด ( 500 บาท/ขวด )

3.ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

4. กรณีจ่ายเครดิตการ์ดคิดเพิ่ม 3%

 

 

 

 

Package 1 : เรือล่อง 19.00 - 21.00 น.

 

อัตราค่าบริการ

ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

ชั้น บน

ผู้ใหญ่

1,700 / ท่าน

1,500 / ท่าน

 

เด็ก 4 - 10 ปี สูงไม่เกิน 110 ชม.

1,100 / ท่าน

1000 / ท่าน

ชั้นล่างห้องแอร์

ผู้ใหญ่

1,500 / ท่าน

1,200 / ท่าน

 

เด็ก 4 - 10 ปี สูงไม่เกิน 110 ซม

1,000 / ท่าน

900 / ท่าน

 

Package 2 : เรือล่อง 22.30 - 00.30 น.

 

อัตราค่าบริการ

 

ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

ชั้น บน

ผู้ใหญ่

3,800 / ท่าน

3,600 / ท่าน

 

เด็ก 4-10 ปี สูงไม่เกิน 110 ซม.

2,800 / ท่าน

2,500 / ท่าน

ชั้น ล่างห้องแอร์

ผู้ใหญ่

3,500 บาท/ท่าน

3,300 / ท่าน

 

เด็ก 4-10 ปี สูงไม่เกิน 110 ซม.

2,600 บาท/ท่าน

 

2,500 / ท่าน

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.อาหารบุฟเฟ่ต์ไทย – นานาชาติ

2. โชว์

3.เครื่องดื่มเชมเปญ 1 แก้ว ( เฉพาะ Package2 )

4.ไวน์/ ค๊อกเทล 1 แก้ว ( เฉพาะ Package2 )

5. ดอกไม้ไฟ ฉลองปีใหม่( เฉพาะ Package2 )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ราคานี้ไม่รวมรถรับ - ส่ง ( กรณีรวมรถรับ - ส่ง เพิ่ม ท่านละ 200 บาท

2.ราคานี้ไม่รวมค่าเปิดขวด ( 500 บาท/ขวด )

3.ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

4. กรณีจ่ายเครดิตการ์ดคิดเพิ่ม 3%

 

 

 

Program A : เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส 4 : 20.00 - 00.30 น.

อัตราค่าบริการ

ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

ผู้ใหญ่

3,900 บาท/ท่าน

3,700 บาท/ท่าน

เด็ก 5 - 12 ปี

3,400บาท/ท่าน

3,300 บาท/ท่าน

 

เมนูอาหาร International Buffet for [Program A: 20.00 - 00.30]

Program B : เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส 3 :23.00 - 01.00 น.

 

อัตราค่าบริการ

ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

ผู้ใหญ่

3400 บาท/ท่าน

3200 บาท/ท่าน

เด็ก 5 - 12 ปี

2,800 บาท/ท่าน

2,600 บาท/ท่าน

 

 

เมนูอาหาร International Buffet for [Program B: 23.00 - 01.00]

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.อาหารบุฟเฟ่ต์ไทย – นานาชาติ

2. ดนตรี + นักร้อง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ราคานี้ไม่รวมรถรับ - ส่ง ( กรณีรวมรถรับ - ส่ง เพิ่ม ท่านละ 200 บาท

2.ราคานี้ไม่รวมค่าเปิดขวด ( 500 บาท/ขวด )

3.ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

4. กรณีจ่ายเครดิตการ์ดคิดเพิ่ม 3%

 

 

 

Visitors: 459,762