ล่องเรือลอยกระทง  2566

เรือเดอะโอปูเล้น      ท่าเรือไอคอนสยาม 

(วันที่ 27 พฤศจิกายน  2566   เวลา 20.00-22.15 น. 2.15 ชั่วโมง  )   

ผู้ใหญ่   

ราคาพิเศษ  1400  บาท

เด็ก 4-10 ปี   

 ราคาพิเศษ  1200 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 ผู้ใหญ่ (ต่างชาติ)

ราคาพิเศษ 1800 บาท

เด็ก 4-10 ปี (ต่างชาติ)

 ราคาพิเศษ 1200 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

  โปรแกรมการล่องเรือ

18.00 น.  ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือเดอะโอปูเล้น  (ท่าเทียบเรือไอคอนสยาม )

20.00  น.  เชิญท่านลงเรือเดอะโอปูเล้น พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ

20.10 น.  อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ  จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงโชว์ ต่างๆ บนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร  พระปรางค์วัดอรุณฯพระบรมมหาราชวัง  พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ  เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

22.15 น. เรือเดอะโอปูเล้น เข้าเทียบท่าไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม     

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.เรือเดอะโอปูเล้น ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ( 20.00-22.15 น.  2.15  ชั่วโมง   )

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย – นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์ 

4.รำไทย ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

 

 เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส     ท่าเรือไอคอนสยาม 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 รอบ 19.30-22.30 น ( 3 ชั่วโมง )

ผู้ใหญ่

ราคาพิเศษ 1700 บาท

เด็ก 4-10 ปี

 ราคาพิเศษ 1200 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

 โปรแกรมการล่องเรือ

18.30 น .ลงทะเบียน ณ ท่าเทียบเรือไอคอนสยาม คลองสาน 

19.20 น.ต้อนรับทุกท่านสู่เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส

19.30 น .ออกจากท่าเรือไอคอนสยาม  เชิญทุกท่านรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมกับชื่นชมความงดงามของสถานที่ สถาปัตยกรรมที่มีค่า ได้แก่ สะพานพุทธ วัดอรุณฯ ป้อมพระสุเมรุ

พระบรมมหาราชวัง หรือ วัดพระแก้ว สะพานพระรามแปด และขบวนเรือประดับไฟฟ้าที่สวยงามบนสายน้ำเจ้าพระยา

 เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรี ของทางเรือ

22.00 น. เชิญลูกค้าร่วมลอยกระทง ที่เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส เตรียมไว้ให้บริการ

22.30น. เรือกลับเข้าเทียบท่าไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ล่องเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส  ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา (19.30 – 22.30 น.)  3  ชั่วโมง

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารบุฟเฟ่ต์ไทย นานาชาติ + น้ำอัดลม (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

4.การแสดงดนตรี

5.กระทงสำหรับ 2 ท่าน / 1 กระทง

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

เรือสไมล์ริเวอร์ไซด์  ท่าเรือไอคอนสยาม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.30-22.00 น ( 2 ชั่วโมง 30 นาที)

ผู้ใหญ่

 ราคาพิเศษ  1600 บาท

เด็ก 4-10 ปี

 ราคาพิเศษ   1200 บาท  

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

โปรแกรมการล่องเรือ

18.00 น .ลงทะเบียน ณ ท่าเทียบเรือไอคอนสยาม คลองสาน

19.20 น.ต้อนรับทุกท่านสู่เรือสไมล์ริเวอร์ไซด์

19.30 น .ออกจากท่าเรือไอคอนสยาม  เชิญทุกท่านรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมกับชื่นชมความงดงามของสถานที่ สถาปัตยกรรมที่มีค่า ได้แก่ สะพานพุทธ วัดอรุณฯ ป้อมพระสุเมรุ พระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้ว สะพานพระรามแปด และขบวนเรือประดับไฟฟ้าที่สวยงามบนสายน้ำเจ้าพระยา    เพลิดเพลินกับ ดนตรี  และการแสดงโชว์ ต่างๆ ของทางเรือจัดไว้พิเศษ สำหรับท่าน 

21.30 น. เชิญลูกค้าร่วมลอยกระทงใบตอง ที่ท่าเรือสไมล์ริเวอร์ไซด์  เตรียมไว้บริการ

22.00น. เรือกลับเข้าเทียบท่าไอคอนสยามโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ล่องเรือสไมล์ริเวอร์ไซด์  (19.30 – 22.00 น.)  2.30  ชั่วโมง

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.เครื่องดื่มไวน์แดง 1 แก้ว หรือ เบียร์ 1 ขวด

4.อาหารบุฟเฟ่ต์ไทย นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

5.การแสดงพิเศษ และ การแสดงดนตรี

6.กระทงใบตองสำหรับทุกท่าน

7.ชมดอกไม้ไฟ จากทาง กทม.จัด  (มีหรือไม่มีจะแจ้งก่อนวันงาน)

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

 

เรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส   ท่าเรือริเวอร์ซิตี้สี่พระยา

(วันที่ 27 พฤศจิกายน2566  เวลา 19.30-22.00 น.   2 ชั่วโมง  30 นาที)

ผู้ใหญ่

ราคาพิเศษ 1350  บาท

เด็ก 4-10 ปี

 ราคาพิเศษ  950 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 โปรแกรมล่องเรือ

18.00-19.00 น.  เช็คอินที่เคาน์เตอร์ริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส ท่าเรือที่ 1 ริเวอร์ซิตี้สี่พระยา 

19.15 น. เรือเข้าเทียบรับลูกค้า  รับลูกค้าที่ท่าเรือที่ 1 ริเวอร์ซิตี้สี่พระยา

19.30 น. เรือออกจากท่า ต้อนรับด้วยเครื่องดื่ม ( Welcome drink ) และการแสดงรำไทยที่สวยงาม  เชิญ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ และอิ่มอร่อยกับซีฟู๊ดส์   ชมการแสดงโขน พร้อมชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ยามค่ำคืน โดยผ่านสถานที่สำคัญ เช่น วัดกัลยาณมิตรพระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด ไอคอนสยาม วนกลับผ่าน เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ฯลฯ 

21.30 น.ร่วมขอขมาแม่คงคาด้วยการลอยกระทงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เรือจะลอยลำเพื่อให้ลูกค้าได้ลอยกระทงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

22.00 น. (โดยประมาณ) เรือกลับถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิอาจรู้ลืม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา (19.30 – 22.00 น.)  2.30  ชั่วโมง

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink ) น้ำอัดลม

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

4.รำไทย  โขน ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

5.กระทง ( 2ท่าน /1 กระทง )

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  

  เรือวันเดอร์ฟลู เพิร์ล   ท่าเรือริเวอร์ซิตี้สี่พระยา 

วันที่ 27 พฤศจิกายน2566  เวลา 19.30-22.30 น.  ( 3 ชั่วโมง  )

ผู้ใหญ่(ดาดฟ้า )

ราคาพิเศษ 3500  บาท

เด็ก 4-10 ปี ( ดาดฟ้า )

 ราคาพิเศษ  1800 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

ผู้ใหญ่  (ห้องแอร์ )

ราคาพิเศษ 3000  บาท

เด็ก 4-10  ปี ( ห้องแอร์)

 ราคาพิเศษ  1800 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

 โปรแกรมล่องเรือ

18.00-19.00 น.  เช็คอินที่เคาน์เตอร์วันเดอร์ฟลู เพิร์ล  ท่าเรือที่ 2 ริเวอร์ซิตี้สี่พระยา 

19.15 น. เรือเข้าเทียบรับลูกค้า  รับลูกค้าที่ท่าเรือที่ 2  ริเวอร์ซิตี้สี่พระยา

19.30 น. เรือออกจากท่า ต้อนรับด้วยเครื่องดื่ม ( Welcome drink ) และการแสดงรำไทยที่สวยงาม  เชิญ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ และอิ่มอร่อยกับซีฟู๊ดส์   ชมการแสดโชว์ พร้อมชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ยามค่ำคืน โดยผ่านสถานที่สำคัญ เช่น วัดกัลยาณมิตรพระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด ไอคอนสยาม วนกลับผ่าน เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ฯลฯ 

21.30 น.ร่วมขอขมาแม่คงคาด้วยการลอยกระทงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เรือจะลอยลำเพื่อให้ลูกค้าได้ลอยกระทงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

22.30 น. (โดยประมาณ) เรือกลับถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิอาจรู้ลืม 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ล่องเรือวันเดอร์ฟลู เพิร์ล  (19.30 – 22.30 น.)  3 ชั่วโมง

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย – นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

4.รำไทย  โขน  ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

5.กระทง ( 1ท่าน /1 กระทง )

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  

   

 เรือแกร์นด เพิร์ล       ท่าเรือริเวอร์ซิตี้สี่พระยา

วันที่ 27 พฤศจิกายน2566  เวลา 19.30-22.30 น.  ( 3 ชั่วโมง  )

ผู้ใหญ่(ดาดฟ้า )

ราคาพิเศษ 3000  บาท

เด็ก 4-10 ปี ( ดาดฟ้า )

 ราคาพิเศษ  1500 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

ผู้ใหญ่  (ห้องแอร์ )

ราคาพิเศษ 2500  บาท

เด็ก 4-10  ปี ( ห้องแอร์)

 ราคาพิเศษ  1500 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

 โปรแกรมล่องเรือ

18.00-19.00 น.  เช็คอินที่เคาน์เตอร์แกร์นด เพิร์ล  ท่าเรือที่ 2 ริเวอร์ซิตี้สี่พระยา 

19.15 น. เรือเข้าเทียบรับลูกค้า  รับลูกค้าที่ท่าเรือที่ 2  ริเวอร์ซิตี้สี่พระยา

19.30 น. เรือออกจากท่า ต้อนรับด้วยเครื่องดื่ม ( Welcome drink ) และการแสดงรำไทยที่สวยงาม  เชิญ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ และอิ่มอร่อยกับซีฟู๊ดส์   ชมการแสดโชว์ พร้อมชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ยามค่ำคืน โดยผ่านสถานที่สำคัญ เช่น วัดกัลยาณมิตรพระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด ไอคอนสยาม วนกลับผ่าน เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ฯลฯ 

21.30 น.ร่วมขอขมาแม่คงคาด้วยการลอยกระทงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เรือจะลอยลำเพื่อให้ลูกค้าได้ลอยกระทงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

22.30 น. (โดยประมาณ) เรือกลับถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิอาจรู้ลืม 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ล่องเรือแกร์นด เพิร์ล  (19.30 – 22.30 น.)  3 ชั่วโมง

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย – นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

4.รำไทย  โขน  ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

5.กระทง ( 1ท่าน /1 กระทง )

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  

  

    เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ    ท่าเรือเอเชียทีค 

(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00-19.00 น.  2  ชั่วโมง  )

 

ผู้ใหญ่   

ราคาพิเศษ  850 บาท

เด็ก 4-10 ปี  

 ราคาพิเศษ  650 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

                                             
 

โปรแกรมวันลอยกระทง

16.00 น. เริ่มลงทะเบียน ณ ท่าเรือเอเชียทีค  ที่เคาน์เตอร์ เรือรอยัลปริ้นเซส ครูซ ซอยระหว่างโกดัง 7 และ 8  

17.00 น. เชิญท่าน ลงเรือ รอยัลปริ้นเซสครูซ พร้อมบริการทุกท่าน ด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ( Welcome drink )

               เรือรอยัลปริ้นเซสครูซ เริ่มออกเดินทาง เชิญทุกท่านรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมกับ 

               บรรยากาศ ความงดงามของสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีที่ขับร้องด้วยนักร้อง

                มืออาชีพ  บรรเลงตนตรีสด พร้อมชมวิวที่สวยงาม  สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ผ่านวัดพระแก้ว 

                พระบรมมหาราชวัง สะพานพระราม 8 และสถานที่สวยงามต่างๆ อีกมากมาย 

19.00 น.  เรือรอยัลปริ้นเซสครูซ นำท่านกลับเข้าสู่ท่าเรือเอเชียทีค โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.เรือรอยัลปริ๊นเซส ครูซ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ( 17.00-19.00 น.  ( 2 ชั่วโมง )

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย – นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

4.รำไทย ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

5.กระทง  ( 2 ท่าน 1 กระทง )

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

 เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ    ท่าเรือเอเชียทีค

(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.30-22.00 น.  2.30  ชั่วโมง  )

 

ผู้ใหญ่   ( ดาดฟ้า )

ราคาพิเศษ  1900  บาท

เด็ก 4-10 ปี    ( ดาดฟ้า )

 ราคาพิเศษ  1400 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

                                         

ผู้ใหญ่   ( ห้องแอร์ )

ราคาพิเศษ  1500  บาท

เด็ก 4-10 ปี    ( ห้องแอร์ )

 ราคาพิเศษ  1200 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

                                              

                             

โปรแกรมวันลอยกระทง

18.00 น. เริ่มลงทะเบียน ณ ท่าเรือเอเชียทีค  ที่เคาน์เตอร์ เรือรอยัลปริ้นเซส ครูซ ซอยระหว่างโกดัง 7 และ 8  

19:30 น. เชิญท่าน ลงเรือ รอยัลปริ้นเซสครูซ พร้อมบริการทุกท่าน ด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ( Welcome drink )

               เรือรอยัลปริ้นเซสครูซ เริ่มออกเดินทาง เชิญทุกท่านรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมกับ 

               บรรยากาศ ความงดงามของสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีที่ขับร้องด้วยนักร้อง

                มืออาชีพ  บรรเลงตนตรีสด พร้อมชมวิวที่สวยงาม  สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ผ่านวัดพระแก้ว 

                พระบรมมหาราชวัง สะพานพระราม 8 และสถานที่สวยงามต่างๆ อีกมากมาย

 

21:30 น.  เชิญลูกค้าร่วมลอยกระทง ที่ทางเรือรอยัลปริ้นเซสครูซ จัดเตรียมไว้บริการ 

22:00 น.  เรือรอยัลปริ้นเซสครูซ นำท่านกลับเข้าสู่ท่าเรือเอเชียทีค โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.เรือรอยัลปริ๊นเซส ครูซ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ( 19.30– 22.00 น.  ( 2.30 ชั่วโมง )

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

4.รำไทย ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

5.กระทง  ( 2 ท่าน 1 กระทง )

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)