ล่องเรือลอยกระทง

เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 รอบ 19.30-22.30 น ( 3 ชั่วโมง )

ผู้ใหญ่

ราคาพิเศษ 1500 บาท

เด็ก 4-10 ปี

 ราคาพิเศษ 1000 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

 โปรแกรมการล่องเรือ

18.30 น .ลงทะเบียน ณ ท่าเทียบเรือไอคอนสยาม คลองสาน และเอเชียทีค

19.20 น.ต้อนรับทุกท่านสู่เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส

19.30 น .ออกจากท่าเรือไอคอนสยาม  เชิญทุกท่านรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมกับชื่นชมความงดงามของสถานที่ สถาปัตยกรรมที่มีค่า ได้แก่ สะพานพุทธ วัดอรุณฯ ป้อมพระสุเมรุ

พระบรมมหาราชวัง หรือ วัดพระแก้ว สะพานพระรามแปด และขบวนเรือประดับไฟฟ้าที่สวยงามบนสายน้ำเจ้าพระยา

 เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรี ของทางเรือ

22.00 น. เชิญลูกค้าร่วมลอยกระทง ที่เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส เตรียมไว้ให้บริการ

22.30น. เรือกลับเข้าเทียบท่าไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ล่องเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส  ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา (19.30 – 22.30 น.)  3  ชั่วโมง

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารบุฟเฟ่ต์ไทย นานาชาติ + น้ำอัดลม (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

4.การแสดงดนตรี

5.กระทงสำหรับ 2 ท่าน / 1 กระทง

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

เรือสไมล์ริเวอร์ไซด์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.30-22.00 น ( 2 ชั่วโมง 30 นาที)

ผู้ใหญ่

 ราคาพิเศษ  1600 บาท

เด็ก 4-10 ปี

 ราคาพิเศษ   1200 บาท  

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

โปรแกรมการล่องเรือ

18.00 น .ลงทะเบียน ณ ท่าเทียบเรือไอคอนสยาม คลองสาน

19.20 น.ต้อนรับทุกท่านสู่เรือสไมล์ริเวอร์ไซด์

19.30 น .ออกจากท่าเรือไอคอนสยาม  เชิญทุกท่านรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมกับชื่นชมความงดงามของสถานที่ สถาปัตยกรรมที่มีค่า ได้แก่ สะพานพุทธ วัดอรุณฯ ป้อมพระสุเมรุ พระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้ว สะพานพระรามแปด และขบวนเรือประดับไฟฟ้าที่สวยงามบนสายน้ำเจ้าพระยา    เพลิดเพลินกับ ดนตรี  และการแสดงโชว์ ต่างๆ ของทางเรือจัดไว้พิเศษ สำหรับท่าน 

21.30 น. เชิญลูกค้าร่วมลอยกระทงใบตอง ที่ท่าเรือสไมล์ริเวอร์ไซด์  เตรียมไว้บริการ

22.00น. เรือกลับเข้าเทียบท่าไอคอนสยามโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ล่องเรือสไมล์ริเวอร์ไซด์  (19.30 – 22.00 น.)  2.30  ชั่วโมง

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.เครื่องดื่มไวน์แดง 1 แก้ว หรือ เบียร์ 1 ขวด

4.อาหารบุฟเฟ่ต์ไทย นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

5.การแสดงพิเศษ และ การแสดงดนตรี

6.กระทงใบตองสำหรับทุกท่าน

7.ชมดอกไม้ไฟ จากทาง กทม.จัด  (มีหรือไม่มีจะแจ้งก่อนวันงาน)

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

 

เรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส

(วันที่ 8 พฤศจิกายน2565  เวลา 19.30-22.00 น.   2 ชั่วโมง  30 นาที)

ผู้ใหญ่

ราคาพิเศษ 990  บาท

เด็ก 4-10 ปี

 ราคาพิเศษ  700 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 โปรแกรมล่องเรือ

18.00-19.00 น.  เช็คอินที่เคาน์เตอร์ริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส ท่าเรือที่ 1 ริเวอร์ซิตี้สี่พระยา 

19.15 น. เรือเข้าเทียบรับลูกค้า  รับลูกค้าที่ท่าเรือที่ 1 ริเวอร์ซิตี้สี่พระยา

19.30 น. เรือออกจากท่า ต้อนรับด้วยเครื่องดื่ม ( Welcome drink ) และการแสดงรำไทยที่สวยงาม  เชิญ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ และอิ่มอร่อยกับซีฟู๊ดส์   ชมการแสดงโขน พร้อมชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ยามค่ำคืน โดยผ่านสถานที่สำคัญ เช่น วัดกัลยาณมิตรพระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด ไอคอนสยาม วนกลับผ่าน เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ฯลฯ 

21.30 น.ร่วมขอขมาแม่คงคาด้วยการลอยกระทงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เรือจะลอยลำเพื่อให้ลูกค้าได้ลอยกระทงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

22.00 น. (โดยประมาณ) เรือกลับถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิอาจรู้ลืม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา (19.30 – 22.00 น.)  2.30  ชั่วโมง

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink ) น้ำอัดลม

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

4.รำไทย  โขน ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

5.กระทงขนมปัง ( 2ท่าน /1 กระทง )

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)      เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ

(วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00-19.00 น.  2  ชั่วโมง  )

 

 

ผู้ใหญ่   

ราคาพิเศษ  850 บาท

เด็ก 4-10 ปี  

 ราคาพิเศษ  650 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

                     มา 4 ท่านรับฟรีเบียร์สด 1 เหยือก

                        มา 6 ท่านรับฟรีไวน์ 1 ขวด 

 

โปรแกรมวันลอยกระทง

16.00 น. เริ่มลงทะเบียน ณ ท่าเรือเอเชียทีค  ที่เคาน์เตอร์ เรือรอยัลปริ้นเซส ครูซ ซอยระหว่างโกดัง 7 และ 8  

17.00 น. เชิญท่าน ลงเรือ รอยัลปริ้นเซสครูซ พร้อมบริการทุกท่าน ด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ( Welcome drink )

               เรือรอยัลปริ้นเซสครูซ เริ่มออกเดินทาง เชิญทุกท่านรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมกับ 

               บรรยากาศ ความงดงามของสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีที่ขับร้องด้วยนักร้อง

                มืออาชีพ  บรรเลงตนตรีสด พร้อมชมวิวที่สวยงาม  สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ผ่านวัดพระแก้ว 

                พระบรมมหาราชวัง สะพานพระราม 8 และสถานที่สวยงามต่างๆ อีกมากมาย 

19.00 น.  เรือรอยัลปริ้นเซสครูซ นำท่านกลับเข้าสู่ท่าเรือเอเชียทีค โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.เรือรอยัลปริ๊นเซส ครูซ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ( 17.00-19.00 น.  ( 2 ชั่วโมง )

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย – นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

4.รำไทย ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

5.กระทง  ( 2 ท่าน 1 กระทง )

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ

(วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.45-22.30 น.  2.45  ชั่วโมง  )

 

 

ผู้ใหญ่   

ราคาพิเศษ  1290 บาท

เด็ก 4-10 ปี  

 ราคาพิเศษ  950 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

               มา 4 ท่านรับฟรีเบียร์สด 1 เหยือก

                  มา 6 ท่านรับฟรีไวน์ 1 ขวด 

 

โปรแกรมวันลอยกระทง

18.00 น. เริ่มลงทะเบียน ณ ท่าเรือเอเชียทีค  ที่เคาน์เตอร์ เรือรอยัลปริ้นเซส ครูซ ซอยระหว่างโกดัง 7 และ 8  

19:45 น. เชิญท่าน ลงเรือ รอยัลปริ้นเซสครูซ พร้อมบริการทุกท่าน ด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ( Welcome drink )

               เรือรอยัลปริ้นเซสครูซ เริ่มออกเดินทาง เชิญทุกท่านรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมกับ 

               บรรยากาศ ความงดงามของสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีที่ขับร้องด้วยนักร้อง

                มืออาชีพ  บรรเลงตนตรีสด พร้อมชมวิวที่สวยงาม  สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ผ่านวัดพระแก้ว 

                พระบรมมหาราชวัง สะพานพระราม 8 และสถานที่สวยงามต่างๆ อีกมากมาย

 

22:00 น.  เชิญลูกค้าร่วมลอยกระทง ที่ทางเรือรอยัลปริ้นเซสครูซ จัดเตรียมไว้บริการ 

22:30 น.  เรือรอยัลปริ้นเซสครูซ นำท่านกลับเข้าสู่ท่าเรือเอเชียทีค โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.เรือรอยัลปริ๊นเซส ครูซ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ( 19.45– 22.30 น.  ( 2.45 ชั่วโมง )

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

4.รำไทย ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

5.กระทง  ( 2 ท่าน 1 กระทง )

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)


 เรือวีว่าอลังกา ครูซ  ซันเซท

(วันที่ 8 พฤศจิกายน  2565   เวลา 17.30-19.30 น. 2 ชั่วโมง   )   

ผู้ใหญ่   

ราคาพิเศษ  850  บาท

เด็ก 4-10 ปี   

 ราคาพิเศษ  600 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 


                          มา 4 ท่านรับฟรีเบียร์สด 1 เหยือก

                  มา 6 ท่านรับฟรีไวน์ 1 ขวด 


 โปรแกรมการล่องเรือ

16.00 น.  ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือวีว่าอลังกา ครูซ (ท่าเทีบเรือเอเชียทีค )

17.30 น.  เชิญท่านลงเรือวีว่า อลังกา ครูซ พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ

17.40 น.  อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ  จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงโชว์ ต่างๆ บนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร  พระปรางค์วัดอรุณฯพระบรมมหาราชวัง  พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ  เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

19.30  น. เรือ วีว่าอลังกา ครูซ เข้าเทียบท่าเอเชียทีคโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม     

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.เรือ วีว่าอลังกา ครูซ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ( 17.30-19.30  น.  2  ชั่วโมง   )

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย – นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

4.รำไทย ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

5.กระทง  ( 2 ท่าน / 1 กระทง )

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 


 เรือวีว่าอลังกา ครูซ  

(วันที่ 8 พฤศจิกายน  2565   เวลา 20.15-22.45  น. 2 ชั่วโมง 45 นาที   )   

ผู้ใหญ่   ( ดาดฟ้า และ หัวเรือ )

ราคาพิเศษ  1250  บาท

เด็ก 4-10 ปี   ( ดาดฟ้า และ หัวเรือ )

 ราคาพิเศษ  950 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 


  ผู้ใหญ่ ชั้น 2 ห้องแอร์ 930 บาท   เด็ก  ชั้น 2 ห้องแอร์ 730 บาท

                           มา 4 ท่านรับฟรีเบียร์สด 1 เหยือก

                  มา 6 ท่านรับฟรีไวน์ 1 ขวด 


 โปรแกรมการล่องเรือ

18.00 น.  ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือวีว่าอลังกา ครูซ (ท่าเทีบเรือเอเชียทีค )

20.15 น.  เชิญท่านลงเรือวีว่า อลังกา ครูซ พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ

20.25 น.  อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ  จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงโชว์ ต่างๆ บนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร  พระปรางค์วัดอรุณฯพระบรมมหาราชวัง  พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ  เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

22.45  น. เรือ วีว่าอลังกา ครูซ เข้าเทียบท่าเอเชียทีคโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม     

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.เรือ วีว่าอลังกา ครูซ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ( 20.15-22.45  น.  2 .45 ชั่วโมง   )

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย – นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

4.รำไทย ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

5.กระทง  ( 2 ท่าน / 1 กระทง )

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)


เรืออลังกา ครูซ

(วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  เวลา 17.30-19.15 น.  1 ชั่วโมง 45 นาที  )

ผู้ใหญ่

ราคาพิเศษ  790 บาท

เด็ก 4-10 ปี

 ราคาพิเศษ  600 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 
 โปรแกรมการล่องเรือ

16.00-17.10 น. ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือ อลังกา ครูซ  ( ไอคอนสยาม ชั้น G )

17.30 น.   เชิญท่านลงเรืออลังกา ครูซ   พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ  ทุกท่านด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ

17.45 น.  เชิญรับประทาน อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงต่างๆ อาทิ เช่น รำไทย และบริการท่านด้วยแสง สี เสียง ที่ดีที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา  ที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร  พระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ  เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

19.15 น.  เรืออลังกา ครูซ  เข้าเทียบท่า ไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.เรืออลังกาครูซ  ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ( 17.30-19.15 น.  1  ชั่วโมง 45 นาที )

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

4.รำไทย ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

 

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

 

 

เรืออลังกา ครูซ 

(วันที่ 8 พฤศจิกายน  2565   เวลา 20.00-22.30 น. 2 ชั่วโมง 30 นาที )   

ผู้ใหญ่   (ชั้นดาดฟ้า  และ หัวเรือ)

ราคาพิเศษ  1800  บาท

เด็ก 4-10 ปี    (ชั้นดาดฟ้า  และ หัวเรือ)

 ราคาพิเศษ  1400 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 


  ผู้ใหญ่ ชั้น 2 ห้องแอร์ 1500 บาท   เด็ก  ชั้น 2 ห้องแอร์ 1200 บาท

 โปรแกรมการล่องเรือ

18.00 น.  ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือ อลังกา ครูซ (ท่าเทียบเรือไอคอนสยาม )

20.00 น.  เชิญท่านลงเรือ อลังกา ครูซ พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ

20.10 น.  อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ  จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงโชว์ ต่างๆ บนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร  พระปรางค์วัดอรุณฯพระบรมมหาราชวัง  พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ  เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

22.30 น. เรือ  อลังกา ครูซ เข้าเทียบท่าไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม     

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.เรือ อลังกา ครูซ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ( 20.00-22.30  น.  2  ชั่วโมง 30 นาที  )

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

4.รำไทย ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

5.กระทง  ( 2 ท่าน / 1 กระทง )

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

เรือไวท์ออร์คิด   

(วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  เวลา 19.45-22.45น.   3 ชั่วโมง )

ผู้ใหญ่

ราคาพิเศษ  1500 บาท

เด็ก 4-10 ปี

 ราคาพิเศษ  1250 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

โปรแกรมการล่องเรือ

18.00 น.          ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ ไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ ท่าเทียบเรือที่เอเชียทีค(ไอคอนสยาม)

19.45 น.          เชิญท่านสู่เรือไวท์ออร์คิด  ต้อนรับด้วยพนักงานไวท์ออร์คิด  

                        เรือออกจากเอเชียทีค   บริการเครื่องดื่มต้อนรับ (WELCOME DRINK) อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  นานาชาติรสเลิศโดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากดนตรีบรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงบนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะเส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้ ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯ  พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด ฯลฯ

22.45 น.          เรือไวท์ออร์คิดริเวอร์ ครูซส์ เข้าเทียบท่าเอเชียทีค(ไอคอนสยาม )โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

.............................ราตรีสวัสดิ์.............................

อัตราค่าบริการ นี้รวม

1.   เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drinks)

2.   อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย – นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

3.  การแสดงคาบาเร่โชว์ / ดนตรี / นักร้อง / รำไทย

4.  บุฟเฟ่ต์เบียร์ + Soft drink

5.  น้ำเปล่า ชา / กาแฟ / ของหวาน

6.  กระทง ที่ทำมาจากซังข้าวโพด และ ประดับด้วยดอกไม้ 

7.  ล่องเรือ 3 ชั่วโมง เวลา 19.45-22.45 น.

                   ***** ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่วางใจใช้บริการ *****

 www.happynewticket.com

สำรองที่นั่ง

ID Line : happynew11

ID Line : happynew55  

โทร: 083-2955399 หรือ 061-3420255

 

 

               

Visitors: 522,368