ล่องเรือลอยกระทง 2563

สืบสานประเพณีลอยกระทง กับเรือวันเดอร์ฟลู เพิร์ล

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รอบ 19.30-22.00 น ( 2.30 ชั่วโมง )

ผู้ใหญ่

ราคาพิเศษ  2500 บาท

เด็ก 4-10 ปี

 ราคาพิเศษ  1800 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

 โปรแกรมการล่องเรือ

18.30 น .ลงทะเบียน ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (ซอยเจริญกรุง 30) เคาน์เตอร์ 2

19.20 น.ต้อนรับทุกท่านสู่เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล

19.30 น .ออกจากท่าเรือริเวอร์ซิตี้ เชิญทุกท่านรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมกับชื่นชมความงดงามของสถานที่ สถาปัตยกรรมที่มีค่า ได้แก่ สะพานพุทธ วัดอรุณฯ ป้อมพระสุเมรุ

พระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้ว สะพานพระรามแปด และขบวนเรือประดับไฟฟ้าที่สวยงามบนสายน้ำเจ้าพระยา

 20.00 น.  เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีสด จางวง MODE 7

20.30 น. เชิญลูกค้าร่วมลอยกระทงใบตอง ที่ท่าเรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล เตรียมไว้ให้บริการ

22.00น. เรือกลับเข้าเทียบท่าเรือริเวอร์ซิตี้ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ล่องเรือวันเดอร์ฟลูเพิร์ล ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา (19.30 – 22.00 น.)  2.30  ชั่วโมง

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารบุฟเฟ่ต์ไทย นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

4.การแสดงดนตรีสด

5.กระทงใบตองสำหรับทุกท่าน

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

 

สืบสานประเพณีลอยกระทง กับเรือวันเดอร์ฟลู เพิร์ล

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.30-23.00 น ( 2 ชั่วโมง 30 นาที)

ผู้ใหญ่

 ราคาพิเศษ  2500 บาท

เด็ก 4-10 ปี

 ราคาพิเศษ     1800 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

โปรแกรมการล่องเรือ

18.00 น .ลงทะเบียน ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (ซอยเจริญกรุง 30) เคาน์เตอร์ 2

19.20 น.ต้อนรับทุกท่านสู่เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล

19.30 น .ออกจากท่าเรือริเวอร์ซิตี้ เชิญทุกท่านรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมกับชื่นชมความงดงามของสถานที่ สถาปัตยกรรมที่มีค่า ได้แก่ สะพานพุทธ วัดอรุณฯ ป้อมพระสุเมรุ พระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้ว สะพานพระรามแปด และขบวนเรือประดับไฟฟ้าที่สวยงามบนสายน้ำเจ้าพระยา

20.30 น.  เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีสด จางวง MODE 7

21.00 น. ชมการแสดงชุดพิเศษ

21.30 น. เชิญลูกค้าร่วมลอยกระทงใบตอง ที่ท่าเรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล เตรียมไว้ให้บริการ

22.00น. เรือกลับเข้าเทียบท่าเรือริเวอร์ซิตี้ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ล่องเรือวันเดอร์ฟลูเพิร์ล ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา (20.30 – 23.00 น.)  2.30  ชั่วโมง

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารบุฟเฟ่ต์ไทย นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

4.การแสดงพิเศษ และ การแสดงดนตรีสด

5.กระทงใบตองสำหรับทุกท่าน

6.ชมดอกไม้ไฟ จากทาง กทม.จัด  (มีหรือไม่มีจะแจ้งก่อนวันงาน)

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

 

ร่วมฉลองเทศกาลลอยกระทงบนเรือสำราญริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส

(วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน2564    )

ผู้ใหญ่

ราคาพิเศษ -  บาท

เด็ก 4-10 ปี

 ราคาพิเศษ  - บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 โปรแกรมล่องเรือ

18.00-19.00 น.  เช็คอินที่เคาน์เตอร์ริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส ยอดพิมานริเวอร์วอล ท่าที่ 3 ตรงข้าม 7-11 (ปากคลองตลาด )

19.15 น. เรือเข้าเทียบรับลูกค้า  รับลูกค้าที่ท่ายอดพิมาน 3

19.30 น. เรือออกจากท่า และต้อนรับด้วยการแสดงรำไทยที่สวยงาม และการแสดงโขน และล่องเรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส ชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน โดยผ่านสถานที่สำคัญ เช่น วัดกัลยาณมิตรพระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด ไอคอนสยาม วนกลับผ่าน เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ฯลฯ

19.45 น. รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ และอิ่มอร่อยกับซีฟู๊ดส์

21.00 น. ร่วมขอขมาแม่คงคาด้วยการลอยกระทงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เรือจะลอยลำเพื่อให้ลูกค้าได้ลอยกระทงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

22.00 น. (โดยประมาณ) เรือกลับถึงท่าเรือยอดพิมาน ฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความ

ประทับใจมิอาจรู้ลืม

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา (19.30 – 22.00 น.)  2.30  ชั่วโมง

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

4.รำไทย 2ชุด โขน,ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

5.กระทงขนมปัง ( 2ท่าน 1 กระทง )

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  

    

 

ร่วมฉลองเทศกาลลอยกระทงบนเรือสำราญ รอยัลปริ๊นเซสครูซ

(วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564  เวลา 19.30-22.00 น. 2.30  ชั่วโมง  )

ผู้ใหญ่

ราคาพิเศษ  1990 บาท

เด็ก 4-10 ปี

 ราคาพิเศษ  70บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

โปรแกรมวันลอยกระทง

18.00 น. เริ่มลงทะเบียน ณ ท่าเรือเอเชียทีค  ที่เคาน์เตอร์ เรือรอยัลปริ้นเซส ครูซ โกดัง 8   

19:30 น. เชิญท่าน ลงเรือ รอยัลปริ้นเซสครูซ พร้อมบริการทุกท่าน ด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ( Welcome drink )

20:00 น.    เรือรอยัลปริ้นเซสครูซ เริ่มออกเดินทาง เชิญทุกท่านรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมกับ บ

รรยากาศ ความงดงามของสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีที่ขับร้องด้วยนักร้อง

21:00 น.   เพลิดเพลินการบรรเลงตนตรีสด และเสียงนักร้องมืออาชีพ พร้อมชม  สองฝั่งแม่น้ำวัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง สะพานพระราม 8 และสถานที่สวยงามต่างๆ อีกมากมาย

21:30 น.  เชิญชม การแสดงรำไทย ชุดที่ 2

21:30 น.  เชิญลูกค้าร่วมลอยกระทง ที่ทางเรือรอยัลปริ้นเซสครูซ จัดเตรียมไว้บริการ บริเวณ สะพานสาทร

22:00 น.  เรือรอยัลปริ้นเซสครูซ นำท่านกลับเข้าสู่ท่าเรือเอเชียทีคและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.เรือรอยัลปริ๊นเซส ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ( 19.30– 22.00 น.  ( 2.30  ชั่วโมง )

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

4.รำไทย ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

5.กระทง  ( 2 ท่าน 1 กระทง )

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 รอบเย็น 17.00-18.30น (1.30 ฃม) ผู้ใหญ่ราคา 700 บาทเด็กโต 400 บาท

 

ร่วมฉลองเทศกาลลอยกระทงบนเรืออลังกา ครูซ

(วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564  เวลา 20.00 – 22.30 น. 3 ชั่วโมง )

ผู้ใหญ่

ราคาพิเศษ  1290 บาท

เด็ก 4-10 ปี

 ราคาพิเศษ  1000 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 


 รอบเย็น 17.30-19.15 น (1.30 ฃม) ผู้ใหญ่ราคา 790 บาท เด็กโต 550 บาท

 โปรแกรมการล่องเรือ

17.00-19.30 น. ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือ อลังกา ครูซ  ( ไอคอนสยาม ชั้น G )

20.00น.   เชิญท่านลงเรืออลังกา ครูซ   พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยความอบอุ่น

20.10 น.   อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงต่างๆ อาทิ เช่น รำไทย และบริการท่านด้วยแสง สี เสียง ที่ดีที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา  ที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร  พระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ  เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

22.30 น.  เรืออลังกา ครูซ  เข้าเทียบท่า ไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.เรืออลังกาครูซ  ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ( 20.00– 22.30 น.  3  ชั่วโมง )

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

4.รำไทย ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

5.ฟรี กระทง สำหรับทุกท่าน

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ของรางวัลผู้เข้าร่วมสนุกกิจกรรมแต่งกาย ตามประเพณีและเทศกาล (ถูกใจทีมงานอลังกาครูซ ) ดังนี้

รางวัลที่ 1 ที่พัก ‘Prueksa Valley Resort มวกเหล็ก จ.สระบุรี’  2รางวัล

รางวัลที่ 2 ที่พัก ‘ De Prime @Rangnam’  2 รางวัล

รางวัลที่ 3 ที่พัก ‘Picnic Hotel @ Rangnam ‘ 2 รางวัล

รางวัลที่ 4 ที่พัก‘Samsen Street หรือ 4Monkey’ 2 รางวัล

รางวัลปลอบใจ ‘Lucky draw’ 5 รางวัล 

 

 

ร่วมฉลองเทศกาลลอยกระทงบนเรือ วีว่าอลังกา ครูซ

(วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2564   เวลา 17.40 – 19.10 น. 2 ชั่วโมง )   

ผู้ใหญ่

ราคาพิเศษ  759 บาท

เด็ก 4-10 ปี

 ราคาพิเศษ  400 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 โปรแกรมการล่องเรือ

16.00 น.  ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือ วีว่าอลังกา ครูซ (ท่าเทียบเรือที่  เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์)

17.40 น.  เชิญท่านลงเรือ วีว่าอลังกา ครูซ พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยความอบอุ่น

17.50 น.  อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ  จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงรำสะบัดชัย และ หุ่นละครเล็ก บนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร  พระปรางค์วัดอรุณฯพระบรมมหาราชวัง  พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ  เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

19.10 น. เรือ  วีว่าอลังกา ครูซ เข้าเทียบท่าเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม     

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.เรือ วีว่าอลังกา ครูซ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ( 17.00– 19.00 น.  2  ชั่วโมง )

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

4.รำไทย ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

5.กระทง  ( 2 ท่าน / 1 กระทง )

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

 

ร่วมฉลองเทศกาลลอยกระทงบนเรือวีว่า อลังกา

(วันเศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564   เวลา 20.00 – 22.00 น. 2 ชั่วโมง )

ผู้ใหญ่

ราคาพิเศษ  1099 บาท

เด็ก 4-10 ปี

 ราคาพิเศษ  700 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

โปรแกรมการล่องเรือ

18.00 น. ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือ เมอริเดียนอลังกา ครูซ (ท่าเทียบเรือที่  เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์)

20.00 น. เชิญท่านลงเรือ เมอริเดียนอลังกา ครูซ พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยความอบอุ่น

20.25 น. อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงรำสะบัดชัย และ หุ่นละครเล็ก บนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้  ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯพระบรมมหาราชวัง  พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ  เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

22.00 น. เรือเเมอริเดียนอลังกา ครูซ เข้าเทียบท่าเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม     

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.เรือเมอริเดียนอลังกา ครูซ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ( 20.00– 22.00 น.  2  ชั่วโมง )

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

4.รำไทย ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

5.กระทง  ( 2 ท่าน / 1 กระทง )

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

 

ร่วมฉลองเทศกาลลอยกระทงบนเรือเมอริเดียน ครูซ

(วันเศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564   เวลา 16.30-18.30น. 2 ชั่วโมง )

ผู้ใหญ่

ราคาพิเศษ 690  บาท

เด็ก 4-10 ปี

 ราคาพิเศษ  550 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

โปรแกรมการล่องเรือ

15.00 น.  ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือ เมอริเดียน ครูซ  ศูนย์การค้า ไอคอนสยามคลองสาน

16.30 น.  เชิญลงเรือเมอริเดียน ครูซ  พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยความอบอุ่น

16.50น.  อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อม ระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงรำไทย  และ รำหนุมานนางมัจฉา บนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้ ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

18.30 น.  เรือเมอริเดียน ครูซ  เข้าเทียบท่าไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.เรือเมอริเดียน ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ( 16.30– 18.30 น.  2 ชั่วโมง )

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

4.รำไทย ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

5.กระทง  ( 2 ท่าน / 1 กระทง )

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

 

ร่วมฉลองเทศกาลลอยกระทงบนเรือเมอริเดียน ครูซ  

(วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2563   เวลา 20.00 – 22.00น. 2 ชั่วโมง )

ผู้ใหญ่

ราคาพิเศษ  850 บาท

เด็ก 4-10 ปี

 ราคาพิเศษ  690 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

โปรแกรมการล่องเรือ

19.00 น. ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรือ เมอริเดียน ครูซ  ศูนย์การค้า ไอคอนสยามคลองสาน

20.00 น.  เชิญลงเรือเมอริเดียน ครูซ  พร้อมบริการท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านด้วยความอบอุ่น

20.20น.  อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ อาหารทะเลเลิศรส โดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากวงดนตรี บรรเลงขับกล่อม ระหว่างรับประทานอาหาร และ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับ การแสดงรำไทย และ รำหนุมานนางมัจฉา บนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้ ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด วน กลับผ่านสะพานพุทธ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ฯลฯ

23.00 น.  เรือเมอริเดียน ครูซ ข้าเทียบท่าไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิอาจรู้ลืม

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.เรือเมอริเดียน ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ( 20.00– 23.00 น.  3 ชั่วโมง )

2. เครื่องดื่มต้อนรับ ( Welcome drink )

3.อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไทย นานาชาติ และ ซีฟู๊ดส์

4.รำไทย ดนตรี+นักร้องมืออาชีพ

5.กระทง  ( 2 ท่าน / 1 กระทง )

(เวลาและเส้นทางอาจมีการแปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

      

ร่วมฉลองเทศกาลลอยกระทงบนเรือไวท์ออร์คิด (ราคาปกติ)  

(วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564   เวลา ------น. ----- ชั่วโมง )

ผู้ใหญ่

ราคาพิเศษ  --บาท

เด็ก 4-10 ปี

 ราคาพิเศษ  --บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

โปรแกรมการล่องเรือ

18.00 น.          ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ ไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ ท่าเทียบเรือที่เอเชียทีค

19.15 น.          เชิญท่านสู่เรือไวท์ออร์คิด  ต้อนรับด้วยพนักงานไวท์ออร์คิด  

                        เรือออกจากเอเชียทีค   บริการเครื่องดื่มต้อนรับ (WELCOME DRINK) อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  นานาชาติรสเลิศโดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากดนตรีบรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงบนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะเส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้ ป้อมวิชัยประสิทธ์ วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯ  พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระรามแปด ฯลฯ

21.15 น.          เรือไวท์ออร์คิดริเวอร์ ครูซส์ เข้าเทียบท่าเอเชียทีคโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

.............................ราตรีสวัสดิ์.............................

อัตราค่าบริการ นี้รวม

1.   อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ขนมหวาน ผลไม้

2.   เครื่องดื่มน้ำเปล่า ชา / กาแฟ

3.   การแสดงคาบาเร่โชว์ / ดนตรี / นักร้อง / รำไทย

4.   ล่องเรือ 2 ชั่วโมง เวลา 19.15-21.15 น.

                   ***** ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่วางใจใช้บริการ *****

 www.happynewticket.com

สำรองที่นั่ง

ID Line : happynew11

ID Line : happynew55  

โทร: 083-2955399 หรือ 061-3420255

               

Visitors: 498,918