เรือริเวอร์สตราร์ปริ้นเซส ริเวอร์ซิตี้ พิเศษ 890 บาท มา 5 จ่าย 4

                  

ล่องเรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส  

รอบ 19.30-21.30 น.

ท่าเรือริเวอร์ซิตี้สี่พระยา 

สำรองที่นั่ง

083-2955399  

061-3420255

084-1174907

ไลน์ไอดี happynew11

ไลน์ไอดี happynew55

ผู้ใหญ่ คนไทย  ราคาปกติ  1600   บาท  พิเศษ ุ890 บาท
เด็ก อายุ 4 - 10 ปี  ราคาปกติ  1000  บาท  พิเศษ 650 บาท     
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีไม่เสียค่าใช้จ่าย    

 

ผู้ใหญ่ ต่างชาติ  ราคาปกติ  2000   บาท  พิเศษ 1500 บาท
เด็ก อายุ 4 - 10 ปี  ราคาปกติ  1500  บาท  พิเศษ 1200 บาท     
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีไม่เสียค่าใช้จ่าย    

 


                                    โปรคู่ 1650 บาท / คู่