เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ไอคอนสยาม และ เอเชียทีค พิเศษ990 บาท

  

ล่องเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส  

รอบ 19.30-21.30 น.

ท่าเรือเอเชียทีค และ ไอคอนสยาม 

สำรองที่นั่ง

083-2955399  

061-3420255

084-1174907

ไลน์ไอดี happynew11

ไลน์ไอดี happynew55

 

 ผู้ใหญ่ คนไทย   ราคาปกติ  1500 บาท  ราคาพิเศษ   990 บาท
 เด็ก อายุ 4 - 10 ปี   ราคาปกติ  1200 บาท  ราคาพิเศษ   790 บาท
 เด็กอายุ 1-3 ปีไม่เสียค่าใช้จ่าย     

                                        

 ผู้ใหญ่ ต่างชาติ  ราคาปกติ  1900 บาท  ราคาพิเศษ   1200 บาท
 เด็ก อายุ 4 - 10 ปี   ราคาปกติ  1500 บาท  ราคาพิเศษ    950 บาท
 เด็กอายุ 1-3 ปีไม่เสียค่าใช้จ่าย