เรือไวท์ออร์คิด เอเชียทีค ราคา899 บาท จ-พฤ มา 4 จ่าย 3 บุฟเฟ่ต์ เบียร์สด


ล่องเรือไวท์ออร์คิด  

รอบ 19.45-21.45 น.

ท่าเรือเอเชียทีค 

สำรองที่นั่ง

083-2955399  

061-3420255

084-1174907

ไลน์ไอดี happynew11

ไลน์ไอดี happynew55

                                                               

 ผู้ใหญ่  ราคาปกติ 1600  บาท  ราคาพิเศษ   899 บาท
 เด็ก อายุ 4 - 9 ปี  ราคาปกติ 1400  บาท  ราคาพิเศษ   599 บาท
 เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีไม่เสียค่าใช้จ่าย    
ั 

 ฟรีเบียร์สด ตลอด 2 ชั่วโมง

    วันจันทร์-พฤหัส โปร มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน