เรือเวล่า ครูซส์ เอเชียทีค ราคา 899 บาท บุฟเฟ่ต์เบียร์สด

 

ล่องเรือเวล่า ครูซส์ 

รอบ 19.00-21.00 น.

ท่าเรือเอเชียทีค  

สำรองที่นั่ง

083-2955399  

061-3420255

084-1174907

ไลน์ไอดี happynew11

ไลน์ไอดี happynew55

 

 ผู้ใหญ่  ราคาปกติ 1500   บาท  พิเศษ 899 บาท
 เด็ก อายุ 4 - 10 ปี  ราคาปกติ  1000  บาท  พิเศษ 699 บาท     
 เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีไม่เสียค่าใช้จ่าย    

                                    ฟรีเบียรสด ตลอด 2 ชั่วโมง

                    วันจันทร์-พฤหัส โปร มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน